Публікації

Показано дописи з Серпень, 2018

Використання google forms і microsoft forms в процесі навчання

Зображення
Анотація: У статті здійснюється порівняльний аналіз хмарних сервісів Google Forms і Microsoft Forms. Обґрунтовується методика використання даних сервісів в процесі навчання, визначаються оптимальні способи роботи з ними, розглядаються можливості та переваги їх застосування для створення опитувань, тестів, вікторин, веб-квестів. В ході дослідження використано теоретичні та емпіричні методи: аналіз методичної літератури, вивчення освітніх ресурсів, створених на основі сервісів Google Forms і Microsoft Forms, спостереження за навчальним процесом з їх використанням, аналіз отриманих результатів. У дослідженні також використано комплекс методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з’ясування рис схожості та відмінності Google Forms і Microsoft Forms, систематизація та узагальнення для формулювання висновків і рекомендацій щодо їх використання, узагальнення авторського педагогічного досвіду і спостережень. Встановлено, що спільними рисами даних сервісів є безкоштовність, висока якіст…

Як підготуватися до ЗНО з хімії

Зображення
Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене
Iз цьогорічних творів ЗНО
Коли про новий інтегрований курс Природничі науки для старших класів говорять, що він призначений для учнів, для яких природничі предмети не є профільними, це слід розуміти так, що учні, які досконало опанували даний курс, ЗНО з жодного з предметів природничого профілю гарантовано здати не зможуть. Поте й учні, які вивчали хімію на рівні стандарту, хімію як слід не здадуть. Те, що завдання ЗНО виходять за межі діючої програми, було відомо давно. Проте на сьогодні вони повністю не відповідають діючій програмі. З 52 цьогорічних питань ЗНО з хімії заледве знайдеться одне чи два, які вивчаються в школі саме в тому вигляді, в якому вони були задані. Решта або спираючись на діючу програму, для вирішення вимагають також додаткових знань і відомостей, які у школі не розглядаються, або повністю виходять за межі програми. 
Про бали ЗНО
Якщо подивитися на цьогорічні результа…