Публікації

Показано дописи з 2016

Залізо (Ферум)

Зображення
Залізо (Ферум)
1. Поширення Феруму в природі. За поширенням у природі Феруму належить четверте місце, а серед металічних елементів – друге. Проста речовина залізо зустрічається переважно в уламках метеоритів, що досягли поверхні Землі. Поклади залізних руд утворюють мінерали магнетит ( магнітний залізняк) Fe3O4, лимоніт (бурий залізняк) Fe2O3 ∙ nH2O, гематит (червоний залізняк) Fe2O3, сидерит( залізний шпат) FeCO3, пірит (залізний колчедан) FeS2. На території України знаходятьсявеликі поклади залізних руд. Найбільші родовища відкриті в Криворізькому, Кременчуцькому та Білогірському залізорудних басейнах.

Алюміній

Зображення
Опорний конспект Алюміній 1.Поширення в природі Алюміній по поширеності займає третє місце серед інших елементів. Масова частка Алюмінію в земній корі становить 8,5 %. У природі він зустрічається тільки у вигляді сполук. Він входить до складу алюмосилікатів, до яких належать: глини, слюди, польові шпати, зокрема каолін. Промислово важливою алюмінієвою рудою є  боксит Al2O3 · nН2О. Алюміній входить до складу мінералу корунду, який є кристалічним алюміній оксидом Al2O3. Різні домішки здатні надавати корундові різних кольорів. зеленого, жовтого, жовтогарячого, фіолетового та інших кольорів й відтінків. Його синій різновид називають сапфіром, а червоний — рубіном. І рубіни, і сапфіри є коштовними каменями.

Хімічна веселка

Зображення
По цьому досліду навіть написана наукова стаття.
Власне, це комбінація двох відомих дослідів: "єгипетська ніч" та зміна кольору індикатора у лужному середовищі.
Інструкція
Переклад інструкції на українську мову та адаптація до наявних в лабораторії реактивів

Реактиви:

1 л KIO3: 4 г KIO3 розчинити в 1 л води, додати 3 мл 32% розчину H2SO4 та 20-30 мл крохмального клейстеру. Для приготування клейстеру 1 чайну ложку крохмалю заварити в 0,25 літра води;

1 л Na2SO3: 3 г Na2SO3*5Н2О розчинити в 1 л води

1 л NaOH: 5-10 г NaOH розчинити в 1 л води;

Індикатори:

100 г фенолфталеїну: 1 г фенолфталеїну розчинити в 60 мл 96° спирту і додаюти 40 мл дистильованої води;

100 г тимолфталеїну: 0,1 г тимолфталеїну розчинити в 60 мл 96º спирту і додати 40 мл дистильованої води;

100 г  п-нітрофенолу: 2 г п-нітрофенолу розчинити в 60 мл 96° спирту і додати 40 мл дистильованої води.

Проведення досліду:

Індикатори додаються по краплинам в кожну з семи склянок:

Червоний: 5 фенолфталеїну: 2 п-нітрофенолу.

Оранжеви…

Лужні та лужноземельні метали

Зображення
Опорний конспект Лужні та лужноземельні металиПлан характеристики хімічного елемента
1.    Поширення в природі
2.    Положення в періодичній системі
3.    Будова атома
4.    Фізичні властивості
5.    Хімічні властивості
6.    Добування
7.    Застосування

Вогняна райдуга

Зображення
Сьогодні ви дізнаєтеся як  створювати кольоровий вогонь. Ви побачите як солі різних металів забарвлюють полум'я. Створювати вогняну веселку ми будемо за допомогою хлориду літію, хлориду стронцію, хлориду натрію, борної кислоти, мідного купоросу, хлориду барію, нітрату плюмбуму і хлориду калію. Кожна сіль забарвить полум'я в один із кольорів веселки.
●  Солі  Liта Sr у карміново – червоний колір.
●  Солі  Caу цегляно – червоний колір.
●  Солі Na (NaCI Na2CO3 NaNO3) забарвлюють полум'я у жовтий колір.
●  Сполуки арсену, стибію, плюмбуму в блідо – голубий.
●  Сполуки бору і купруму в блакитний або зелений.
●  Солі  К (KCI K2CO3 KNO3) у фіолетовий колір.
Пірохімічний аналіз використовують для розпізнавання цих речовин.

Як підготувати та провести майстер-клас

Зображення
Майстер-клас - форма обміну педагогічним досвідом, яка надає можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. У ході його проведення автор розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або метод. Методика проведення майстер-класів не має якихось строгих і єдиних норм. Більше того, навіть визначень самого понятя "майстер-клас" у педагогічній літературі відомо кілька десятків.  Проте існує певна практика проведення майстер-класів, якої доцільно, хоча й не обов'язково, дотримуватися.

Відгуки студентів. 511 група

Зображення
Опитування проводилося анонімно, для забезпечення відкритості та відвертості відгуків. Проте, можливо, анонімність була зайвою: усі відгуки позитивні й читати їх надзвичайно приємно.


Вступаючи до Лебединського педагогічного училища я хвилювалася, адже це вищий навчальний заклад і вимоги тут серйозні. Але після двох місяців навчання я можу впевнено сказати: боятися нічого. Усі викладачі з повагою та розумінням ставляться до студентів, в училищі панує спокійна та доброзичлива атмосфера, навчатися цікаво та приємно.

Відгуки студентів. 111 група

Зображення
Пройшли перші два місяці занять.Було цікаво почути враження студентів - яким для них виявилося нове студентське життя, що нового принесло.

"В училищі панує гарна атмосфера, найкращі викладачі, змістовні й цікаві заняття, веселе студентське життя"

Тема 9. Карбонатна кислота. Карбонати.

Зображення
●   Карбонатна кислота, її властивості.
●   Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі, застосування.
●   Взаємоперетворення карбонатів і гідрокарбонатів.
●   Твердість води та способи її усунення
Задачі з хімії

Зображення
1. Визначити масову частку Гідрогену і Оксигену у складі води. 2.Яка руда більш вигідна для отримання заліза: магнітний залізняк – Fе3О4; червоний залізняк – Fе2О3; бурий залізняк – 2 Fe2О3´ 3Н2О; шпатовий залізняк – FеСО3; пірит – FеS2? 3. Визначте відносну густину вуглекислого газу за повітрям. 4. Який об’єм водню отримаємо в результаті електролізу (розкладання електричним струмом) склянки води масою 250 г? 5. Який об’єм вуглекислого газу можна добути, випаливши 200 кг вапняку? 6. Яку масу води слід піддати електролізу, щоб отримати 10 л водню? 7. Яку масу чадного газу (СО) можна окиснити до вуглекислого (СО2) киснем, утвореним при розкладанні 61,25г бертолетової солі КСlО3? 8. Чи вистачить 15л кисню для спалювання 15г фосфору? Розв’яжіть самостійно :

Тема 8. Нітратна та ортофосфатна кислоти

Зображення
●   Нітратна кислота її фізичні та хімічні властивості.
●   Поняття про ортофосфатну кислоту.
●   Загальні відомості про мінеральні добрива. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.
●   Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування.

Задачі на надлишок і недостачу

Зображення
Якщо в умові наведено дані про обидві  речовини, що  вступили  в  реакцію, визначаємо кількість речовини кожної з них, за рівнянням реакції визначаємо, яка з речовин у надлишку, а розв’язання  ведемо  по  тій,  яка  повністю  прореагує.

Тема 6. Сульфатна кислота

Зображення
●   Фізичні властивості сульфатної кислоти
●   Техніка безпеки при поводженні з сульфатною кислотою
●   Хімічні властивості сульфатної кислоти.
●   Застосування сульфатної кислоти та сульфатівІсторія світу за дві години

Зображення
Один з найкращих документальних фільмів ВВС розповідає нам історію, яка розпочалася приблизно 14 млрд років тому і продовжується в наш час. Це грандіозна історія існування Всесвіту від Великого вибуху до сьогоднішнього дня. Як планета готувалася до приходу людини. Як кам'яний вік привів до появи парового двигуна. Як з небуття виросли міста і цивілізації. Всі події пов'язані між собою, і їх шлях веде до нас з вами.Відео з українським перекладом можна переглянути за посиланням

Склади пазл

Зображення

Хімічні формули страху, болю, щастя

Зображення
Всі ми знаємо, що таке страх, біль, багато хто знає що таке закоханість або відчуття щастя. Однак з наукової точки зору всі ці емоції - не більше ніж реакція на певні хімічні речовини, які синтезуються в нашому організмі. Нижче наведені хімічні формули цих речовин у максимально спрощеному і популяризованому вигляді.

Тема 3-4. Неметали

Зображення
●   Загальна характеристика неметалів.
●   Неметали як прості речовини: фізичні властивості, знаходження в природі, застосування.
●   Явище алотропії. Алотропні видозміни Карбону, Сульфуру та Фосфору. Озон. Роль озонового шару для збереженні життя на Землі.
●   Хімічні властивості неметалів.
●   Амоніак: склад, властивості, добування та застосування. Солі амонію.
●   Оксиди неметалів, їх кислотний характер.


Буринська. Підручник хімії для 10 класу. pdf

Зображення
На мою думку, найкращий підручник для школярів та студентів нехімічних спеціальностей.


Підручники для школи, 2016-2017 навчальний рік

Зображення
Сайти, на яких можна безпечно завантажити електронні копії українських шкільних підручників:
● http://4book.org/uchebniki-ukraina
Школьные учебники электронная библиотека
Портфель
Шкільні підручники

Згідно ст.53 Конституції України, держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, тому доступ до усіх шкільних підручників, рекомендованих Міністерством освіти, в тому числі їх електронних версій, не може обмежуватись ніяким чином, відповідно, вільне завантаження текстових, сканованих та інших версій шкільних підручників є повністю законним.

Космос. Простір і час

Зображення
Дуже рекомендую до перегляду цей чудовий науково-популярний серіал. Це те найкраще, що може дати нам Інтернет - доступ до сучасних передових знань, викладених в захоплюючій та зрозумілій формі. Теорія мультивсесвіту, сусідні галактики, формування геному людини, еволюція Землі, наукові відкриття нашої цивілізації - все це у формі віртуальної подорожі у просторі та часі, з відмінною якістю зображення та високим рівнем подачі матеріалу.
Останнє уточнення: космос у фільмі це не лише зоряне небо, але весь наш світ, адже космос - це все що коли-небудь існувало та буде існувати, в тому числі й ми з вами!
Дивитись онлайн
Завантажити з торента

Індикатор з червонокачанної капусти

Зображення
Всім привіт! А ви знаєте, як можна отримати вдома справжній індикатор - рідину, яка буде змінювати свій колір при додаванні різних речовин? У цьому нам допоможе червонокачанна капуста

Цікаві експерименти з водою

Зображення
11 крутих экспериментів з водою

Сценарій позакласного заходу з хімії, 112 група

Зображення
Вступ

Шановні друзі! Сьогодні ви прийшли в найдивовижніший кабінет нашого училища. Як ви думаєте, який предмет вивчають в цьому класі? Правильно, хімію!

Ви всі в дитинстві читали чимало казок про добрих фей і могутніх чарівників, але в житті немає ні тих, ні інших.

А ось чудеса - вони і справді бувають, хоча здійснюють їх зовсім не джини, а люди, озброєні знаннями. Наука хімія - ось справжня чарівниця!

Хімічна гра «Еврика»

Зображення
Ведучий. Ми раді розпочати інтелектуальну хімічну гру «Еврика».
У різних конкурсах наші учасники будуть змагатися за звання «Суперхімік».
Оцінювати знання, творчість, винахідливість учасників буде журі у складі...

У грі змагаються дві команди учасників – студенти 111, 112, 211, 311, 411, 511 груп.


Хімія та їжа - презентації з хімії

Зображення

Роль хімії у вирішенні глобальних проблем людства. Хімія та екологія

Зображення
Екологічні проблеми сучасного світу традиційно пов'язують з хімією. Насправді за ступенем негативного впливу на навколишнє середовище хімічна промисловість знаходиться на четвертому місті, слідом за теплоелектростанціями, чорною і кольоровою металургією, транспортом. У той же час, це єдина галузь промисловості, яка здатна очищувати довкілля. Саме хімія створює димоочисні фільтри, регенерує збруднену воду і грунт, знешкоджує розлиту нафту тощо.
Представлені презентації - роботи студентів на тему "Хімія та екологія"

Позакласний захід з хімії для початкової школи

Зображення
Констянтин Ушинський говорив: "Якщо у вчителя хоч найменша неясність, у учня - повна темрява". Немає кращого способу перевірити свої знання, як спробувати пояснити матеріал іншим. Тому остання лабораторна робота в курсі хімії - позакласний захід для малюків "Цікава хімія".
Чому лабораторна робота? Тому що найцікавіше в хімії - досліди, тож лабораторне обладнання знадобиться. Проте обмежуватися лише дослідами не доводиться. Студенти складають хімічні казки, вікторини, ребуси, загадки, співають пісні, розігрують сценки, виготовляють наочність, самостійно розробляють сценарій і розподіляють ролі. А також активно залучають до роботи студентів другої підгрупи пропонуючи їм запитання, пізнавальні ігри, різноманітні завдання.
Така форма підсумкового заняття є не лише ефективною, але дуже цікавою й захоплюючю.


Кумедні випадки з життя знаменитих хіміків

Зображення
Гадаєш, життя хіміків таке ж розміряне і нудне, як хімічні формули та складні наукові розрахунки? А от і ні! Ці незвичайні і дуже розумні люди іноді бувають ой які цікаві, а їх поведінка та спосіб життя змусять усміхнутися навіть найбільшого скептика. Я приготував для Тебе кілька цікавих фактів, що сталися з вченими-хіміками. То як, привідкриємо завісу їх особистого життя?


Айзек Азімов. Коротка історія хімії

Зображення
Всі знають Айзека Азімова фантаста. Та мало кому відомо, що за освітою він хімік. Ця книга - цікава й захоплююча подорож у світ хімії. Дуже простими словами, але без натяку на поблажливість чи зверхність, автор розповідає про історію хімії: від зародження перших хімічних уявлень до винайдення атомної зброї.
Цю книгу варто прочитати навіть якщо таблицю Менделєєва плутаєте з таблицею множення, а царську горілку вважаєте спиртним напоєм. 
Дуже чітко й конкретно, без зайвої води, але зовсім не сухо, книга не лише висвітлить весь курс хімії за кілька годин, але ще й зацікавить, викличе інтерес, захоплення й бажання глибше осягнути таємниці цієї науки.


Читати онлайн
Скачати

Вставка Flash в блог на Вlogger

Зображення
Flash - це файл з розширенням .svf. На їх основі роблять ігри, листівки, медіа-плеери та багато іншого.
Такі файли можна завантажити в блог як у вигляді гаджетів: Дизайн --- Добавить гаджет --- HTML/JavaScript, так і в нову публікацію, тоді код вставляємо в нове повідомлення блогу на вкладці HTML

Як додати SWF на сайт:

Ферум. Залізо

Зображення
За поширеністю у природі ферум посідає друге місце серед металів (після алюмінію).

Скло

Зображення
Скло відоме людям уже близько 55 століть. Найдревніші зразки були...

Скло

Зображення
Ми не знаємо, хто винайшов скло. Сперечаються навіть про те, в якій країні воно з’явилося вперше – чи то в Єгипті, чи то в Месопотамії.

Мило

Зображення
Історичні джерела вказують на те, що мило виготовлялося ще в стародавні Шумери в Вавілоні

Корозія металів

Зображення
Корозія металів та захист від неї. Дослідження корозії сталі в різних умовах. Засоби боротьби з корозією.

Кераміка

Зображення
Україна багата на поклади найкращих звичайних і каолінових глин різноманітних барв - від білої і кремової до коричневої і темно-сірої, - що спричинило значною мірою розвиток великого керамічного промислу ще в найдавніші часи

Ферум. Залізо

Зображення
Самородне залізо - крайня рідкість, в чистому вигляді зустрічається у вигляді метеоритного заліза. Найбільший у світі залізний метеорит, який спостерігали при падінні, 18 жовтня 1916 поблизу с. Богуславки, Далекосхідного краю(метеорит розбився на 2 осколка (256 кг)

Алюміній

Зображення
Головне застосуванняа люмінію — виробництво сплавів на його основі. Алюміній — основа
легких сплавів.

Алюміній

Зображення
Алюміній оксид, алюмінійгідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використаннянайважливіших сполук Алюмінію.

Азотні та фосфорні добрива

Зображення
Всі ґрунти мають запас поживних речовин, але більша їх частина знаходиться в малодоступній формі, тому для оптимізації живлення рослинв ґрунт вносять добрива

Встановлюємо в блог годинник та календар

Зображення
Розглянемо як встановити в блог гаджети годинника та кадендаря. За цим же принципом встановлюються й інші гаджети.
1. Переходимо за посиланням: http://xuxu.org.ua/article/617/anіmovaniy_godinnik_na_tlі_ukrainsykogo_prapora
2. Обираємо бажаний розмір годинника.
3. Копіюємо Html код:

Гаджети для блогу на Вlogger

Зображення
Гаджети додають в блог нові можливості, дозволяють прикрасити його.


Додаємо гаджети через пункт меню Дизайн --- Додати гаджет:

Хімія у нашому житті

Зображення
Про значення хімії для сучасної людини та її практичної діяльності нема чого й говорити, її роль у житті суспільства надзвичайно велика.

Ферум всередині нас

Зображення
… у складі людського організму знайдено більше 60 елементів? Одні складають значну частину живої речовини, доля інших надзвичайно мала, але їх роль в організмі важко переоцінити. Найважливіший серед  них –  Ферум.

Білки

Зображення
Білки, або протеїни, - це високомолекулярні біополімери, мономерами яких є залишки амінокислот. Назва "білки" пов' язана зі здатністю багатьох білків біліти при нагріванні.

Алкоголь - ворог №1

Зображення

Кальцій

Зображення
В латинській мові слово «calx» означає  вапно і порівняно м'які, легко оброблювані камені, в першу чергу крейда і мармур. Від цього слова і походить назва елемента № 20

Алюміній

Зображення
Алюміній — сріблясто-білий легкий метал, добрий провідник тепла і електрики, пластичний, легко піддається механічній обробці.

Сахароза

Зображення
Сахароза C12H22O11, або бурячний цукор, тростинний цукор, у побуті просто цукор — дисахарид, що складається із двох моносахаридів — α-глюкози и β-фруктози