Публікації

Показано дописи з Квітень, 2015

Методика проведення занять із використанням комп’ютерно-інформаційних технологій навчання

Зображення
Наш час характеризується бурхливим розвитком інформаційних технологій, що проникають у всі сфери діяльності людини. За цих умов зростають вимоги до підготовки випускників навчальних закладів. Сучасний спеціаліст має бути досвідченим користувачем комп’ютера готовим до його застосування у своїй професійній діяльності.
Мета даного дослідження – визначити та проаналізувати особливості методики проведення занять з використанням комп’ютерно-інформаційних технологій навчання.
Теоретичну основу методики складають компетентнісний, діяльнісний, системний, особистісно орієнтований, проблемний підходи, дидактичні принципи навчання, такі як принципи науковості, систематичності, зв'язку навчання з життям, свідомості та активності, міцності тощо.
Організація процесу навчання включає наступні етапи [2, с. 34-35]:
-    постановку мети;
-    відбір змісту;
-    мотивацію навчальної діяльності;
-    визначення форм, методів і засобів навчання;
-    з'ясування результатів, встановлення їх відпо…

Список друкованих праць

Зображення