Задачі на надлишок і недостачу

Якщо в умові наведено дані про обидві  речовини, що  вступили  в  реакцію, визначаємо кількість речовини кожної з них, за рівнянням реакції визначаємо, яка з речовин у надлишку, а розв’язання  ведемо  по  тій,  яка  повністю  прореагує.
Алгоритм  розв’язування  задач
Розрахунки за хімічними рівняннями
Розрахунки за  хімічними рівняннями, якщо одна з речовин дана в надлишку
1. Записуємо скорочену умову задачі.
2. Складаємо рівняння реакції.
3. Визначаємо n даної речовини:
 
 
 

4. Визначаємо n шуканої  речовини за  рівнянням реакції, враховуючи коефіцієнти.
5. Знаходимо масу (об’єм) шуканої речовини.
         m  =  n×М  ,  V =  n×22,4
6. Записуємо  відповідь.
1. Записуємо скорочену умову задачі.
2. Складаємо рівняння реакції.
3. Визначаємо n кожної з даних речовин:
    
    
! Порівнюємо n даних в умові речовин і розв’язання ведемо по тій, n якої менша! 
4. Визначаємо n шуканої  речовини за  рівнянням реакції, враховуючи коефіцієнти.
5. Знаходимо масу (об’єм) шуканої речовини.
         m  =  n×М  ,  V =  n×22,4
6. Записуємо  відповідь.

Задача І
Яка маса ферум (ІІ) сульфіду утвориться при взаємодії 8 г заліза і 8 г сірки?
Дано :   
m(Fе) = 8г
m(S) = 8г
m(FеS) - ?

Розв’язання:
  +  S  =  FеS
n(Fе) = моль
n( S) = моль

0,14 < 0,25
Сірка у надлишку, розв’язання ведемо по залізу.
n(FеS)  =  n(Fе) = 0,14 моль
m(FеS) = nМ  =  0,14×88 = 12г
Відповідь :  m(FеS) = 12г

Розв'яжіть самостійно:

1. Обчисліть масу купрум (II) хлориду, що можна добути із міді масою 64 г та хлору масою 142 г.
Відповідь: 135 г

2. Обчисліть об'єм водню, що утвориться в результаті взаємодії цинку масою 13 г із сульфатною кислотою масою 20 г.

3. До 200 г 13,6%-го розчину цинк хлориду додали 20 г 10%-го розчину натрій гідроксиду. Яка маса цинк гідроксиду утворилась?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites