Публікації

Показано дописи з Жовтень, 2016

Відгуки студентів. 511 група

Зображення
Опитування проводилося анонімно, для забезпечення відкритості та відвертості відгуків. Проте, можливо, анонімність була зайвою: усі відгуки позитивні й читати їх надзвичайно приємно.


Вступаючи до Лебединського педагогічного училища я хвилювалася, адже це вищий навчальний заклад і вимоги тут серйозні. Але після двох місяців навчання я можу впевнено сказати: боятися нічого. Усі викладачі з повагою та розумінням ставляться до студентів, в училищі панує спокійна та доброзичлива атмосфера, навчатися цікаво та приємно.

Відгуки студентів. 111 група

Зображення
Пройшли перші два місяці занять.Було цікаво почути враження студентів - яким для них виявилося нове студентське життя, що нового принесло.

"В училищі панує гарна атмосфера, найкращі викладачі, змістовні й цікаві заняття, веселе студентське життя"

Тема 9. Карбонатна кислота. Карбонати.

Зображення
●   Карбонатна кислота, її властивості.
●   Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі, застосування.
●   Взаємоперетворення карбонатів і гідрокарбонатів.
●   Твердість води та способи її усунення
Задачі з хімії

Зображення
1. Визначити масову частку Гідрогену і Оксигену у складі води. 2.Яка руда більш вигідна для отримання заліза: магнітний залізняк – Fе3О4; червоний залізняк – Fе2О3; бурий залізняк – 2 Fe2О3´ 3Н2О; шпатовий залізняк – FеСО3; пірит – FеS2? 3. Визначте відносну густину вуглекислого газу за повітрям. 4. Який об’єм водню отримаємо в результаті електролізу (розкладання електричним струмом) склянки води масою 250 г? 5. Який об’єм вуглекислого газу можна добути, випаливши 200 кг вапняку? 6. Яку масу води слід піддати електролізу, щоб отримати 10 л водню? 7. Яку масу чадного газу (СО) можна окиснити до вуглекислого (СО2) киснем, утвореним при розкладанні 61,25г бертолетової солі КСlО3? 8. Чи вистачить 15л кисню для спалювання 15г фосфору? Розв’яжіть самостійно :

Тема 8. Нітратна та ортофосфатна кислоти

Зображення
●   Нітратна кислота її фізичні та хімічні властивості.
●   Поняття про ортофосфатну кислоту.
●   Загальні відомості про мінеральні добрива. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.
●   Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування.

Задачі на надлишок і недостачу

Зображення
Якщо в умові наведено дані про обидві  речовини, що  вступили  в  реакцію, визначаємо кількість речовини кожної з них, за рівнянням реакції визначаємо, яка з речовин у надлишку, а розв’язання  ведемо  по  тій,  яка  повністю  прореагує.

Тема 6. Сульфатна кислота

Зображення
●   Фізичні властивості сульфатної кислоти
●   Техніка безпеки при поводженні з сульфатною кислотою
●   Хімічні властивості сульфатної кислоти.
●   Застосування сульфатної кислоти та сульфатів