Публікації

Показано дописи з Січень, 2019

І курс ІІ семестр, хімія, домашні завдання

Зображення
Шановні студенти. У другому семестрі хімію вивчаємо 3 години на тиждень. Тобто в якісь тижні буде дві пари хімії, в якісь - одна. Через це домашні завдання по тижням в різних груп будуть не співпадати. Для підготовки домашніх завдань і визначення теми, яка вивчається, використовуйте календарне планування
Модуль 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки – 12 годин 1 пара
Аміни
теоріятести
Анілін
теоріятести

2 пара
Амінокислоти
теоріятести

3 пара
Білки
теоріятести

4 пара
Лабораторна робота 6. Кольорові  реакції  білків
теоріятести

5 пара. 
Семінарське заняття. Білки.
Підготуйте невеликий фрагмент заняття  (3-5 хв) на тему "Білки".

6 пара
Лабораторна робота 7.  Розв'язування експериментальних задач
теоріятести

Модуль 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин – 12 годин 
7 пара
Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси
● теорія ● тести 

8 пара
Каучук, гума. Синтетичн…