Публікації

Показано дописи з Серпень, 2014

Хімічні властивості оксидів

Зображення
1.Оксидиактивнихметалів( Nа2О ,К2О ,СаО )реагуютьзводою .
( реакціясполучення ) К2О+Н2О=2 КОН
2.Оксидидеякихнеметалів( СО2 ,SО2 ,SО3 ,N2О5 , Р2О5 )реагуютьзводою ( реакціясполучення )
N2О5+Н2О=2 НNО3
3.Основніоксидиреагуютьзкислотами ( реакціяобміну )
FеО+Н2SО4=FеSО4+Н2О
4.Кислотніоксиди( крімSіО2 )реагуютьзлугами
2 КОН+SО3=К2SО4+Н2О
5.Кислотнітаосновніоксидиреагуютьміжсобою ( реакціясполучення )
СаО+СО2=СаСО3

Хімічні властивості солей

Зображення
1.Сільреагуєзметалами ,яківрядунапругрозміщеніпередметалом ,щовходитьдоскладусолі. ( реакціязаміщення ) Fе+СuSО4=FеSО4+Си Zn+Рb(NО3)2=Zn (NО3)2+Рb
2.Соліреагуютьзкислотами ,якщоврезультатіреакціїутворюєтьсягазабоосад . ( реакціяобміну ) 2 NаСl+Н2SО4к=Nа2SО4+2 НСl ­ Н2SО4+ВаСl2 =ВаSО4+2 НСl

Хімічні властивості основ

Зображення
1.Луги (розчинні основи) змінюють забарвлення індикаторів
2. Основиреагуютьзкислотами ( реакціяобміну ) НСl+NаОН=NаСl+Н2О 2 НNО3+Сu(ОН)2=Сu(NО3)2+2 Н2О
3.Лугиреагуютьздеякими оксидаминеметалів ,врезультатіреакціїутворюєтьсясільівода 2 NаОН+СО2=Nа2­СО3+Н2О 2 КОН+SО3=К2SО4+Н2О
4.Нерозчинніосновирозкладаютьсяпринагріванні ( реакціярозкладу ) Сu(ОН)2=СuО+Н2О 2 Аl(ОН)3=Аl2О3+3 Н2О 5.Лугиреагуютьздеякимисолями ,якщоврезультатіреакціїутворюєтьсяосад ( реакціяобміну )
СuSО4+2 NаОН=Сu(ОН)2+Na2SO4 FеСl3+3 КОН=

Хімічні властивості кислот

Зображення
1. Кислоти змінюють забарвлення індикаторів

2. Кислотиреагуютьзметалами ,яківрядунапругметаліврозміщенідоН(усікрімСu , Нg , Аg , Рt , Аu) ( реакціязаміщення )
Zn+Н2SО4=ZnSО4+Н2­ 2 Аl+6 НСl=2 АlСl3+3 Н2­
3.Кислотиреагуютьзоксидамиметалів ( реакціяобміну )
СuО+Н2SО4=СuSО4+Н2О Fе2О3+6 НСl=2 FеСl3+3 Н2О
4.Кислотиреагуютьзосновами ( реакціяобміну )
NаОН+НСl=NаСl+Н2О Сu(ОН)2+Н2SО4=СuSО4+2 Н2О
5. Кислотиреагуютьздеякимисолями ,якщоврезультатіреакціїутворюєтьсягазабоосад ( реакціяобміну )
СаСО3+2 НСl=СаСl2+Н2СО3

Робоча програма з хімії

Зображення
Загальна кількість годин - 78
Ісеместр - 34, ІІ семестр - 44
Лекції - 38
Ісеместр - 22, ІІ семестр - 16
Практичні, семінарські - 20
Ісеместр - 4, ІІ семестр - 16
Лабораторні - 20
Ісеместр - 8, ІІ семестр - 12
Вид контролю: залік