Список друкованих праць

Назва
Видавництво, журнал (назва, номер, рік)

1
Розробка уроку хімії з теми «Складні речовини. Оксиди. Кислоти». 8 клас.
ВГ«Основа»,
«Хімія», №17-18, 2003
Розробка уроку
2
ВГ«Основа»,
«Хімія», №26, 2003
Розробка уроку
3.
Інтеграція як одна з ознак гуманізації змісту освіти
ВГ«Основа»,
«Хімія», №26, 2003
Стаття
4
Проблема формування в учнів емоційно-ціннісного ставлення до світу при вивченні біології
«Нота Бене»,
«Педагогічна Сумщина», №2, 2004
Стаття
5
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Педагогічні науки, 2006, Ч. 2. – С. 144-148.
Стаття
6
Херсон: Айлант-2006, Матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції «Становлення якісного педагогічного середовища як об’єкт педагогічного дослідження», 2006
Стаття
7
«Педагогічна преса», «Біологія і хімія в школі», №1, 2007
Розробка уроку
8
ВГ«Основа»,
«Біологія», №№4, 7 2007
Розробка уроку
9
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Педагогічні науки, 2007, Ч. 1. – С. 38-45.
Стаття
10
«Педагогічна преса», «Біологія і хімія в школі», №4, 2007. – С. 17-20.
Стаття
11
Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка, 2008, Ч.1. – С. 72-79.
Стаття
12
Полтава: Астрая, Збірник матеріалів Міжнародної   науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХV Каришинські читання, 2008
Стаття
13
*Стаття надрукована у співавторстві з Чайченко Н.Н.

Вінниця: ТОВ «Планер» Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М.Коцюбинського, 2008. – С. 339-343.
Стаття
14
Імідж сучасного педагога. – 2008. - № 7/8. - С.113-116.
Стаття
15
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Педагогічні науки. Профільна освіта. – 2008, Ч. 3. – С. 45-53.
Стаття
16
Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 79с.
Навчальний посібник
17.
Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 19 с
Навчальний посібник
18
Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 60 с.
Навчальний посібник
19

Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 80 с.
Методичний посібник
20
«Педагогічна преса», «Біологія і хімія в школі», №5-6, 2008. – С. 38-42.
Розробка уроку
21
«Педагогічна преса», Біологія і хімія в школі, №3, 2009, С. 40-42.

Стаття
22
«Педагогічна преса», Біологія і хімія в школі, №5, 2009, С. 35-37.
Стаття
23
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Педагогічні науки. Профільна освіта. – 2009, Ч. 1. – С. 39-50.
Стаття
24
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 38 / За заг. редакцією академіка АПН України Євнуха М.Б., укладач – Михайличенко О.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 24-27.
Стаття
25
«Педагогічна преса», Біологія і хімія в школі, №1, 2010, С. 39-40
Стаття
26
Суми, 2010
Автореферат дис. ...канд. пед. наук
13.00.02
27
Суми, 2010
Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02
28
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. - №1(11). – С. 275-283
Стаття
29
Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Менделеєвські читання». – Полтава. – 2011. - с. 76-78
Стаття
30
Матеріали Всеукраїнській дистанційній науково-методичній конференції   з міжнародною участю науковців, учителів та студентів «ІТМ*плюс-2011». - с. 18-20
Стаття
31
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. - №5(23). – С. 212-218.

Стаття
32
Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 березня 2012 р. м. Суми). – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. -  с. 31-34
Стаття
33.
Хімічна наука і освіта : перспективи розвитку. Матеріали наукової інтернет-конференції // За редакцією М.В. Гриньової, Н.І. Шиян. – Полтава. – 2013. - с. 154-158
Стаття
34
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 грудня 2013 р. м. Суми). – Суми. - 2013
Стаття
35

Методичний посібник
36
Методика проведення занять із використанням комп’ютерно-інформаційних технологій навчання


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи"  (26 лютого 2015 р. м.Хмельницький. )
Стаття
Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites