Сульфатна кислота. Відеолекція

План
  1. Фізичні властивості сульфатної кислоти
  2. Техніка безпеки при поводженні з сульфатною кислотою. Дія на організм людини
  3. Хімічні властивості сульфатної кислоти
  4. Застосування сульфатної кислоти та сульфатів

 Фізичні властивості сульфатної кислоти

1. Сульфатна кислота (Н2SО4) – важка безбарвна оліїста рідина, густина 1,84г/см3. Нелетка, запаху не має.


 


Дуже добре розчинна у воді. При змішуванні з водою виділяється велика кількість теплоти. 


 

Щоб запобігти розбризкуванню кислоти, необхідно до води доливати кислоту і в жодному разі не навпаки!!!Дуже гігроскопічна. Їдка речовина, розїдає шкіру, тканину, папір.Техніка безпеки при поводженні з сульфатною кислотою. 

Дія на організм людини


Не можна допускати потрапляння кислоти на шкіру чи в очі.Якщо це сталося – стираємо краплини кислоти чистою серветкою, промиваємо дуже великою кількістю холодної проточної води, залишки кислоти нейтралізуємо слабким розчином питної соди.
Поміркуйте: чому не можна одразу змивати кислоту водою, а необхідно попередньо промокнути серветкою.

Хімічні властивості Н2SО4

1. Зміна кольору індикатора
Як і будь-яка інша кислота, Н2SО4 змінює забарвлення індикаторів


Лакмус – рожевий
Метилоранж – червоний
Універсальний індикатор - червоний
Фенолфталеїн – забарвлення не змінює.

2. Дисоціація
 Н2SО4    Н    НSО4 – І ступінь, утворюється гідрогенсульфат-іон
 НSО4      Н    SО4 – ІІ ступінь, утворюється сульфат-іон
Утворює два ряди солей: сульфати та гідроген сульфати
3 Взаємодія з основами (реакція нейтралізації)
Демонстраційний дослід: дія Н2SО4на розчин NаОН, забарвлений фенолфталеїном.
2NаОН + Н2SО4 =
NаОН + Н2SО4= NaHSO4 + H2O
Гідрогенсульфати утворюються якщо кислота береться у надлишку.

4 Взаємодія з оксидами металів
Демонстраційний дослід: дія Н2SО4 на CuO.
Спостерігаємо зміну забарвлення, розчинення осаду.
CuO+ Н2SО4= CuSO4 + Н2О

5 Взаємодія з солями
Демонстраційний дослід: дія Н2SО4 на Na2СO3.
Спостерігаємо виділення газу.
Н2SО4 + Na2СO3 = Na2СO3 + СО2 + H2O

6 Взаємодія з металами (крім тих, які в ряду напруг стоять після Н).
Демонстраційний дослід: дія Н2SО4 на Zn.
Спостерігаємо виділення газу.
Zn  + Н2SО4 =  ZnSО4 + Н22в.                  Хімічні властивості Н2SО4 к
1. Взаємодія з металами, у тому числі з міддю.
Cu  + 2SО4 =  CuSО4 + SО2 + Н2О
3. Сульфатна кислота – основа хімічної промисловості.
Вона використовується при виробництві:
-         мінеральних добрив
-         синтетичних волокон
-         пластмас
-         барвників
-         вибухових речовин
-         у металургії при добуванні міді, нікелю, урану.
Із сульфатів найбільше значення мають мідний і залізний купорос (CuSО4*5Н2О, FеSО4*7Н2О), їх використовують у с/г для боротьби з шкідниками, у виробництві фарб, для просочення деревини.

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites