Сучасні підходи до оцінювання якості освіти

(виступ на січневій конференції)

Якість освіти не може розглядатися окремо від тих процесів, які відбуваються в суспільно-економічному житті нашої країни. Ми сьогодні відзначаемо падіння якості української освіти, і це дійсно так. Коли у 1991 році Міжнародний банк реконструкції та розвитку досліджував стан української освіти, його фахівці зробили висновок, що якість української освіти є дуже високою, вона може конкурувати з освітніми системами найбільш розвинутих країн світу. Станом на 2015 рік в рейтингові країн світу за рівнем освіти Україна посідає 36 місце з 188 країн для яких цей рейтинг визначався Джерело. Проте давайте порівняємо цей показник з іншим - рівнем розвитку економіки України. За цим показником Україна у 2015 році займала 134 місце в світі Джерело. Таким чином, розрив між рівнем освіти та рівнем економіки України на сьогодні становить майже сто одиниць - це величезна диспропорція, якої, напевно, немає більше ніде в світі.
І здоровий глузд, і численні дослідження говорять нам, що між рівнем освіти та рівнем економіки є прямий взаємозв'язок: більш розвиненій економіці відповідає вищий рівень освіти, і навпаки. На сьогодні українська освіта тягне економіку вгору, забезпечуючи її освіченими та кваліфікованими кадрами, яким, проте, економіка не завжди може знайти застосування, а економіка тягне освіту вниз як відсутністю запиту на висококваліфікованих фахівців, так і недостатнім фінансуванням. А фінансування освіти це і матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, і навчально-методичні посібники, і стипендії студентів, і заробітна плата вчителів та викладачів.Та окрім проблеми з фінансуванням, яка більше лежить у сфері економіки, ніж педагогіки, сучасна освіта має значні власні проблеми та виклики, які має вирішувати. Одним з них є інформаційний вибух. У 90-х роках минулого століття ми говорили, що обсяг інформації подвоюється кожні п'ять років, сьогодні - що таке подвоєння відбувається кожні вісімнадцять місяців, до 2020 року подвоєння обсягу інформації за прогнозами вчених буде відбуватися кожні два з половиною місяці.
Це в свою чергу приводить до значного зростання вимог до рывня знань молодих фахівців. Яким чином надати їм всі необхідні знання? Одним з можливих шляхів вирішення даного питання є зосередження першочергової уваги на фахових предметах, а з інших предметів надавати той рівень відомостей, який відповідає загальнокультурному рівню сучасної освіченої людини.
Давайте поглянемо, яким може бути цей рівень. Пропоную вам відповісти на п'ять запитань визначивши вірні чи не вірні твердження в них наводяться. Після проходження цього тесту ми зможемо зробити певні висновки. Правильною відповіддю на всі ці запитання буде "Ні". Насправді це був тест не на рівень ерудиції, а на наявність критичного мислення. У ньому були наведені поширені помилкові погляди людства - загальновідомі, проте хибні.
Напевно, питання про те, хто будував піраміди, навряд чи може стати приводом для суперечки. Проте є значно більша кількість хибних та помилкових поглядів, які поширюються в сучасному інформаційному просторі. Ми їх називаємо іформаційною війною, і наша зброя у цій війні - здоровий глузд та здатність до критичного мислення.


Наступний виклик, який ставить перед людиною суспільство - завдання з неповними даними. Ми практично на навчаємо їх розв'язаню, тому стикаючись з подібними завданнями учні та студенти часто губляться й не знають як до них приступити. Проте в реальному житті подібні завдання зустрічаються дійсно часто, і міжнародні програми моніторингу якості освіти включають подібні завдання. Одним з можливих шляхів їх вирішення є приблизні розрахунки, як, наприклад, в наступній задачі:


Ми не можемо точно визначити площу фігури неправильної форми, проте бачимо, що її площа подібна до круга, тож, щоб розвязати дану задачу, достатньо накреслити навколо материка коло та визначити площу утвореного ним круга.
Спробуймо й ми вирішити подібне завдання.


Воно було б елементарним, але лінійок немає. Перевірте, чи зможете ви виконати завдання без них.
Дуже добре. Всі справилися з щавданням. Відрізки вийшли рівними, охайними, розміщеними один під другим. Але, як це іноді буває в реальному житті, критерії виконання завдання буди нам невідомими. Перевірялася не точність і акуратність, а креативність, здатність до нешаблонного мислення.


Лінії зовсім не обов'язково мали розміщуватися горизонтально, вже не говорячи про те, що лінія може бути не тільки пряма.

Ще одне зображення. Щоб визначити що на ньому зображено потрібно включити фантазію та креативність. Погляньте, під кожним верблюдом на цьому фото біла плямка. Що це може бути? Не тінь, адже тіні не бувають білими. Тоді що?


Насправді, білі плями - це і є самі верблюди. А темні й значно більші за розмірами - тіні, які вони відкидають. Несподіваний ракурс і звичайне фото перетворилося на загадку.


Креативність, творчість, оригінальність є надзвичайно цінними якостями в сучасному світі, вони дозволяють не тільки по іншому на нього поглянути та оцінити, але й створити шось нове, чого ніколи не було раніше.І останній момент, на якому хочу зупинитися - здатність навчатися протягом життя. Це абсолютно необхідна якість для кожної сучасної людини. Ми зосереджуємося на тому, щоб навчити вчитися, часом забуваючи про можливо більш важливий чинник - чи захоче наш випускник вчитися самостійно. Тут дуже важливо прищепити любов до навчання, сформувати внутрішню мотивацію навчання. І провідна роль в цьому належить вчителю.Кожен з нас може пригадати тих вчителів і викладачів, які мали найбільший вплив на наше формування як особистостей. Коли я зараз оглядаюся назад, то в першу чергу пригадую не тих вчителів, які були найбільш вимогливими, не тих, які мали найширшу ерудицію та інтелект, а тих, хто був добрим до нас. Тож жозвольте побажати, щоб ті вогники, які ви запалили у серцях свої студентів, вони пронесли все життя, і все життя з теплотою згадували про вас.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites