Задачі з хімії

1. Визначити масову частку Гідрогену і Оксигену у складі води.
2. Яка руда більш вигідна для отримання заліза: магнітний залізняк – Fе3О4; червоний залізняк – Fе2О3; бурий залізняк – 2 Fe2О3´2О; шпатовий залізняк – FеСО3; пірит – FеS2?
3. Визначте відносну густину вуглекислого газу за повітрям.
4. Який об’єм водню отримаємо в результаті електролізу (розкладання електричним струмом) склянки води масою 250 г?
5. Який об’єм вуглекислого газу можна добути, випаливши 200 кг вапняку?
6. Яку масу води слід піддати електролізу, щоб отримати 10 л водню?
7. Яку масу чадного газу (СО) можна окиснити до вуглекислого (СО2) киснем, утвореним при розкладанні 61,25г бертолетової солі КСlО3?
8. Чи вистачить 15л кисню для спалювання 15г фосфору?
Розв’яжіть самостійно :
1.Визначити масову частку елементів у крейді – СаСО3.
2. Яке з азотних добрив: натрієву селітру (NаNО3), чи аміачну селітру (NН43) вигідніше придбати фермеру?
3. Пара білого фосфору має густину за воднем 62. Яку молекулярну формулу має білий фосфор?
4. Яка молярна маса газу, якщо його густина за воднем – 35,5. Що це за газ?
5. Розрахуйте масу води, якщо при розкладі її електричним струмом виділився водень кількістю речовини 4 моль.
6. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 13 г цинку з соляною кислотою?
7. Яка кількість речовини кисню утвориться при розкладанні 8,68г меркурій (ІІ) оксиду, яка маса та об’єм цього кисню?
8. Розрахуйте масу алюмінію, що прореагує з сіркою масою 4,8г. Яка маса алюміній сульфіду утвориться?
9. Магній масою 12г спалили у кисні масою 24г. Яка маса MgO утворилася?
10. Чи вистачить 20л кисню для спалювання 32г сірки?
11. Під час нагрівання нітроген (ІV) оксиду масою 2,3г утворилося 1,2г нітроген (ІІ) оксиду і кисень. Визначте масу кисню.
12. Змішали 140г негашеного вапна (СаО з домішками) і воду. Утворилося 148г гашеного вапна (Са(ОН)2). Визначте масову частку СаО в негашеному вапні.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites