Хімічні властивості основ

1.   Луги (розчинні основи) змінюють забарвлення індикаторів

2. Основи  реагують  з  кислотами
       ( реакція  обміну )
      
       НСl  +  NаОН  =  NаСl  +  Н2О
       2 НNО3   +  Сu(ОН)2  =  Сu(NО3)2  +  2 Н2О

3.  Луги  реагують  з  деякими
оксидами  неметалів ,  в  результаті  реакції  утворюється  сіль  і  вода
      
       2 NаОН  +  СО2  =  СО3  +  Н2О
       2 КОН  +  3  =  К24  +  Н2О

4.  Нерозчинні   основи  розкладаються  при  нагріванні
       ( реакція  розкладу )
      
       Сu(ОН)2  =  СuО  +  Н2О
       2 Аl(ОН)3  =  Аl2О3  +  3 Н2О
5.  Луги  реагують  з  деякими  солями ,  якщо  в  результаті  реакції  утворюється  осад
       ( реакція  обміну )

      СuSО4   +   2 NаОН   =   Сu(ОН)2  +  Na2SO4
                                                                        
       FеСl3   +   3 КОН   =   Fе(ОН)3  +  3 KCl  


Відеодосліди
Розкладання нерозчинних основ при нагріванні

 

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites