Хімічні властивості кислот

1. Кислоти змінюють забарвлення індикаторів

2. Кислоти  реагують  з  металами ,  які  в  ряду  напруг  металів  розміщені  до  Н  (усі  крім  Сu , Нg , Аg , Рt , Аu  )
       ( реакція  заміщення )

       Zn  +  Н24      =  ZnSО4   2 ­
       2 Аl  +  6 НСl  =  2 АlСl3  +  3 Н2 ­

3.  Кислоти  реагують  з  оксидами  металів
       ( реакція  обміну )

       СuО  +  Н24  =  СuSО4  +  Н2О
       2О3  +  6 НСl  =  2 FеСl3  +  3 Н2О

4.  Кислоти  реагують  з  основами
       ( реакція  обміну )

       NаОН  +  НСl  =  NаСl  +  Н2О
       Сu(ОН)2  +  Н24  =  СuSО4  +  2 Н2О

5.  Кислоти  реагують  з  деякими  солями ,  якщо  в  результаті  реакції  утворюється  газ  або  осад 
       ( реакція  обміну )
                                                                                          
      СаСО3  +  2 НСl   =   СаСl2  +  Н2СО3
                                                                                      
     АgNО3  +  НСl   =   АgСl +  НNО3    

Досліди

1. Дія кислот на індикатори

2. Реакція кислот з металами3. Реакція кислот з оксидами металів4. Реакція кислот з основами5. Реакція кислот з солями
Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites