Хімічні властивості солей

1.  Сіль  реагує  з  металами ,  які  в  ряду  напруг  розміщені  перед  металом ,  що  входить  до  складу  солі.
       ( реакція  заміщення )
         +  СuSО4  =   FеSО4  +  Си
       Zn  +  Рb(NО3)2  =  Zn (NО3)2  +  Рb

2.  Солі  реагують  з  кислотами ,  якщо  в  результаті  реакції  утворюється  газ  або  осад .
       ( реакція  обміну )                                                                      
      2 NаСl  +  Н24к  =  24   +  2 НСl ­      
       Н24  +  ВаСl2   =   ВаSО4  +  2 НСl

                                  
3.  Солі  реагують  з  лугами ,  якщо  в  результаті  реакції  утворюється  осад
       ( реакція  обміну )
       FеСl2  +  2 NаОН   =   Fе(ОН)2  +  2 NаСl
                                                 ¯
4.  Солі  реагують  з  іншими  солями ,  якщо  в  результаті  реакції  утворюється  осад
       ( реакція  обміну )
NаСl  +  АgNО3  =  NаNО3  +  АgCl

ВаСl2  +  24  =  ВаSО4  +  2 NаСl
                                   
5.  Деякі  солі  розкладаються  при  нагріванні
       ( реакція  розкладу )
       СаСО3  =  СаО  +  СО2 ­


Відеодосліди
1. Реакція солей з активними металами
 

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites