Задачі для підготовки до олімпіади з хімії

1.Задачі на знаходження формули речовини за масовою часткою елементів, відносною густиною за воднем або повітрям.
1-й рівень складності
1.1.1.Визначити формулу газоподібної речовини, що складається з Карбону і Гідрогену, густина якої за воднем 8, а за повітрям 0,55.
1.1.2.Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 85,71% Карбону і 14,29% Гідрогену. Відносна густина вуглеводню за воднем 42.
1.1.3.Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 93,75% Карбону. Відносна густина за повітрям 4,41.
1.1.4.Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 87,98% Карбону. Відносна густина за повітрям 1,862.   

2-й рівень складності
1.2.1.Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 81,82% Карбону. Маса 1 л цього вуглеводню 1,964.
1.2.2.Визначити молекулярну формулу речовини, яка має відносну молекулярну масу 237 і містить 89,9% Хлору та 10,1% Карбону
1.2.3.Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 82,8% Карбону і 17,2% Гідрогену. Густина речовини за нормальних умов 2,59г/л.
1.2.4.Визначити об’єм повітря, необхідний для згоряння 80 кг гасу, якщо вважати, що до його складу входять 86% Карбону і 14% Гідрогену.
3-й рівень складності
1.3.1.При нагріванні насиченого одноатомного спирту з концентрованою бромидною кислотою утворюється сполука, масова частка брому в якій становить 73,4%. Визначити формулу вихідного спирту.
1.3.2.Масові частки С, Н, О в альдегіді становлять відповідно 62,1%; 10,3%; 27,6%. Який об’єм водню буде потрібний для відновлення цього альдегіду масою29 г до спирту?
1.3.3.Який об’єм розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% і густиною 1,22 г/мл потрібний для нейтралізації одноосновної карбонової кислоти масою 14,8г? Кислота має склад: 48,65% Карбону, 43,24% Оксисену, 8,11% Гідрогену. 
1.3.4.Вивести формулу органічної речовини, якщо відомі масові частки елементів, які складають цю речовину: 51, 89% Карбону, 9,73% Гідрогену, 38,38% Хлору. Відносна густина пари речовини за повітрям дорівнює 3,19.
1.3.5.Масові частки Карбону, Гідрогену, Оксисену в одноосновній кислоті становлять відповідно 26,1%; 4,35%; 69,55%. Вивести формулу кислоти.
2. Задачі на знаходження формули речовини за рівнянням реакції та масою, об’ємом  та кількістю речовини продуктів згоряння.
1-й рівень складності
2.1.1.Етиленовий вуглеводень масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайти молекулярну формулу сполуки.
2.1.2.Внаслідок спалювання 8,8 г вуглеводню утворилось 26,4 г Карбон(ІV) оксиду. Маса 1 л речовини 1,96 г. Яка молекулярна формула вуглеводню?
2.1.3.На спалення 0,5 моль етиленового вуглеводню витрачається 33, 6 л кисню. Встановити формулу сполуки.
2.1.4.При спалюванні 10 г органічної речовини утворюється 27,5 г вуглекислого газу і 22,5 г води. Відносна густина пари речовини за киснем дорівнює 0,5. Вивести формулу речовини.
2.1.5.При спалюванні 1,84 г органічної речовини утворюється 3,36 л оксиду карбону(ІV) і 1,44 г води. Молярна маса речовини 92 г/моль. Визначити молекулярну формулу сполуки.
2.1.6.У результаті спалювання 112 мл газу утворилося 448 мл оксиду карбону(ІV) і 0,45 г води. Густина речовини за воднем 29. Визначити молекулярну формулу газу.
2.1.7.Внаслідок спалювання 0,65 г речовини добули 2,2 г оксиду карбону(ІV) та 0,45 г води. Густина пари цієї речовини за воднем дорівнює 39. Визначити молекулярну формулу речовини.
2.1.8.При спалюванні 15,68 л вуглеводню утворилось 78,4 л оксиду карбону(ІV) і 75,6 г води. Визначити молекулярну формулу речовини, якщо відносна густина за повітрям дорівнює 2,483.
2.1.9.Знайти молекулярну формулу вуглеводню, якщо відомо, що при спалюванні 5,6 л цієї речовини утворюється 33 г оксиду карбону(ІV) і 13,5 г води.
2.1.10.При згорянні 4,8 г органічної речовини утворюється 3,36 л оксиду карбону(ІV) і 5,4 г води. Відносна густина за воднем дорівнює 16. Визначити молекулярну формулу речовини.
2-й рівень складності
2.2.1.При спалюванні вуглеводню масою 4,4 г утворилося по 0,3 моль оксиду карбону(ІV) і води. Ця речовина масою 0,11 г займає об’єм 56 мл. Визначити формулу речовини.
2.2.2.При спалюванні 0,28 г вуглеводню утворились оксид карбону(ІV) і вода кількістю речовини по 0,02 моль кожна. Визначити формулу вуглеводню, якщо відомо, що 0,1 г його займає об’єм 80 мл.
2.2.3.При спалюванні 5,6 л вуглеводню утворився оксид карбону(ІV) об’ємом 22,4 л і 22,5 г води. Визначити формулу вуглеводню.
2.2.4.Етиленовий вуглеводень масою 16,8 г приєднує 6,72 л бромоводню. Визначити молекулярну формулу вуглеводню.
2.2.5.Визначити формулу етиленового вуглеводню, якщо відомо, що 7 г його знебарвлюють 80 г розчину з масовою часткою брому 20%.
2.2.6.Алкен масою 7 г приєднує бромоводень, об’єм якого однаковий з об’ємом метану масою 2 г. Визначити формулу алкену.
2.2.7.В результаті спалювання 44,8 л насиченого вуглеводню утворилось 134,1 л вуглекислого газу. Встановити формулу вуглеводню.
2.2.8.При спалюванні 29 г вуглеводню утворилось 88 г вуглекислого газу і 45 г води. Відносна густина речовини за повітрям дорівнює 2. Визначити молекулярну формулу.     
2.2.9.Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2 г утворився оксид карбону(ІV) масою 13,2 г. Відносна густина за воднем 42. Визначити молекулярну формулу.
2.2.10.Внаслідок спалення 2,3 г речовини утворилося 4,4 г оксиду карбону(ІV) і 2,7 г води. Густина за повітрям становить 1,59. Визначити молекулярну формулу.
2.2.11.При спалюванні 28 л вуглеводню утворилось112 л вуглекислого газу і 67,2 г води. Густина за воднем 27. Визначити молекулярну формулу речовини.
  2.2.12.Етиленовий вуглеводень масою 2,8 г приєднує 2,24 л хлору. Знайти молекулярну формулу сполуки
2.2.13.При спалюванні 5,6 л вуглеводню утворилось 16,8 л вуглекислого газу і 18 г води. Відносна густина за вуглекислим газом дорівнює 1. Визначити молекулярну формулу речовини.
.3-й рівень складності
2.3.1.При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 моль утворилась вода кількістю речовини у 2,5 рази меншою від кількості речовини кисню, витраченої на спалювання. Визначити формулу сполуки.
2.3.2.Дієновий вуглеводень масою 5,4 г повністю прореагував з 4,48 л гідроген хлориду. Знайти молекулярну формулу сполуки.
2.3.3.Карбон(ІV) оксиду, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню, вистачило на утворення 100 г кальцій карбонату. Назвати формулу сполуки.
2.3.4.Карбон(ІV) оксид, що виділився при спалюванні 0,25 моль діє нового вуглеводню, пропустили через розжарене вугілля. При цьому утворилось 33,6 л Карбон(ІІ) оксиду. Назвати формулу вуглеводню.
2.3.5.Пара води, яка утворилась при спалюванні 0,1 моль ацетиленового вуглеводню, була поглинута оксидом фосфору(V). При цьому утворилось 26,14 г ортофосфатної кислоти. Встановити формулу вуглеводню.
2.3.6.При спалюванні 0,5 моль циклопарафіну утворилась вода, при дії на яку постійним електричним струмом добули 67,2 л водню. Встановити формулу вуглеводню.
2.3.7.Під час взаємодії розчину масою 59,2 г з масовою часткою одноосновної насиченої кислоти 25% з надлишком натрій карбонату утворився газ об’ємом 2,24 л. Визначити кислоту.
2.3.8.Під час гідролізу 222,5 г жиру добули кислоту масою 213 г і гліцерин. Визначити жир, якщо відомо, що добута кислота насичена одноосновна.
2.3.9.Внаслідок спалювання 0,93 г органічної речовини утворилося 0,672 л вуглекислого газу, 1,35 г води і азот. Густина цієї речовини за повітрям становить 1,07. Визначити її с
  3. Задачі на «надлишок - недостачу».
  1-й рівень складності
3.1.1.Через розчин, що містить 2,5 г їдкого натру, пропустили 11,2 л сірководню. Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?
3.1.2.Знайти масу солі, яка утвориться в результаті зливання 0,5 л розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% (густина 1,22 г/мл) і 0,5 кг розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6%.
3.1.3.У розчин сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою 0,2 опустили 9,5 г магнію. Визначити об’єм газу, який утворився внаслідок реакції.
3.1.4.На цинк хлорид масою 6,8 г подіяли натрій гідроксидом масою 5 г. Яка маса осаду при цьому утвориться?
3.1.5.Знайти масу солі, яка утвориться в результаті взаємодії алюмінію масою 5,4 г та сульфуру масою 7,1 г, що містить 10% домішок.
3.1.6.Змішали оксид барію масою 312 г і оксид карбону(ІV) масою 88 г. Яка сіль і якої маси утвориться?
3.1.7.До розчину, що містить 4,9 г сульфатної кислоти, долили розчин, що містить 11 г барій хлориду. Які речовини містяться у фільтраті?
2-й рівень складності
3.2.1.Знайти масу осаду, який утвориться в результаті зливання 0,1 моль барій гідроксиду та 20 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 50%.
3.2.2.У розчин купрум сульфату масою 140 г з масовою часткою 16% опустили 5,6 г феруму. Обчислити масу солі, яка утворилась в результаті реакції.
3.2.3.У розчин, що містить кальцій гідроксид масою 148 г, пропустили оксид сульфуру(ІV) об’ємом 44,8 л. Яка сіль і якої маси утворилась в результаті реакції?
3.2.4.Через розчин, що містить 49 г ортофосфатної кислоти, пропустили амоніак об’ємом 13,44 л. Визначити склад і маси утворених солей.
3.2.5.Знайти масу осаду, який утвориться в результаті зливання 40 г розчину купрум сульфату з масовою часткою 25% та 20 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 20%.
3.2.6.Оксид сульфуру(ІV), добутий в результаті спалювання сірководню об’ємом 1,12 л пропущено крізь 2л розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 25% і густиною 1,28 г/мл. Яка сіль та якої маси утворилась?
3.2.7.Який об’єм діоксиду сульфуру можна добути, якщо для спалювання 1,6 г сірки взято 2 г кисню?
3.2.8.Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні 100 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 10% і хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5 моль.
3.2.9.Знайти масу солі, яка утвориться в результаті зливання 200 г розчину з масовою часткою хлоридної кислоти 0,073 та 200 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 0,056.
3.2.10.Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні 500 мл розчину з молярною концентрацією калій гідроксиду 0,2 моль/л і 200 г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 25%.
3.2.11.Обчислити масу осаду, утвореного в результаті зливання 200 г розчину з масовою часткою барій гідроксиду 8% та 400 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 1%.
3.2.12.Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні розчину, що містить 39,2 г ортофосфорної кислоти, та розчину, що містить 44 г натрій гідроксиду.
3.2.13.Який об’єм амоніаку виділиться, якщо на амоній сульфат масою 67 г подіяти натрій гідроксидом масою 40 г?
3.2.14.Розрахувати, яка сіль утвориться в результаті зливання розчину об’ємом 200 мл з масовою часткою кальцій гідроксиду 0,2 моль/л і 200 г розчину з масовою часткою ортофосфатної кислоти 9,8 %. Обчислити масу утвореної солі.
3.2.15.Який об’єм газу виділиться при взаємодії 50 г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 0,63 з 4 г кальцій карбонату?
3.2.16.Розрахувати, яка маса солі утвориться в результаті пропускання 2,24 л вуглекислого газу крізь 25 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 16%.
3.2.17.Яка сіль утвориться в результаті пропускання карбон(ІV) оксиду масою 0,88 г крізь розчин масою 10 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %? Знайти масу цієї солі.
3.2.18.Яка сіль утвориться в результаті пропускання 2,24 л вуглекислого газу крізь 25 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 16 %? Обчислити масу утвореної солі.
3.2.19.Розчин натрій гідроксиду масою 31,25 г з масовою часткою речовини 8 % поглинув 700 мл карбон(ІV) оксиду. Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?
3.2.20.Кальцій масою 20 г розчинили у сульфатній кислоті масою 200 г з масовою часткою кислоти 19,6 %. Який об’єм газу при цьому виділився?
3-й рівень складності
3.3.1.Який об’єм карбон(ІV) оксиду виділяється при взаємодії силіцій(ІV) оксиду кількістю речовини 1 Моль і 20 г крейди з масовою часткою кальцій карбонату 80 %?
3.3.2.Яка речовина і в якій кількості утвориться, якщо крізь ємкість, що містить 112л пропану, пропустити 22,4 л хлору?
3.3.3.Для нітрування толуолу кількістю речовини 0,2 Моль знадобилось 50 г нітратної кислоти з масовою часткою речовини 94,6 %. Яка маса утвореного продукту реакції?
3.3.4.Яку масу етилату натрію можна добути під час взаємодії етанолу масою 11,5 г з натрієм масою 9,2 г?
3.3.5.Яку масу естеру можна добути з 120 г оцтової кислоти і 120 г етанолу, якщо масова частка виходу продукту реакції складає 80%?
3.3.6.Скільки і якого продукту можна добути внаслідок взаємодії бензолу масою 15,6 г з нітратною кислотою, що містить 60 % кислоти, об’ємом 10 мл і густиною 1, 373 г/мл?
4.Задачі на домішки.
1-й рівень складності
4.1.1.Який об’єм діоксиду сульфуру можна добути внаслідок розкладання під час нагрівання 432 г кальцій сульфіту з масовою часткою домішок 20%?
4.1.2.Який об’єм оксиду сульфуру(ІV) можна добути внаслідок розкладання магній сульфіту масою 50 г з масовою часткою домішок 15%?
4.1.3.Визначити масу сульфіду цинку, що утвориться з 19,5 г цинку, якщо відомо, що масова частка використаного цинку складає 95%.
4.1.4.Який об’єм діоксиду сульфуру виділяється при випалюванні 1 кг сірчаного колчедану, масова частка ферум сульфіду в якому 0,8?
4.1.5.Зразок фосфориту масою 50 г обробили надлишком сульфатної кислоти. Утворився твердий залишок масою 52,64 г. Обчислити, скільки масових часток домішок у даному зразку фосфориту.
4.1.6.Яка масова частка Карбону у вуглеці, якщо при спалюванні 210 кг вуглецю утвориться діоксид карбону об’ємом 358,4 л?
4.1.7.При прожарюванні вапняку масою 500 г виділилось 89,6 л вуглекислого газу. Визначити масову частку кальцій карбонату у вапняку цього зразка.
4.1.8.Визначити об’єм вуглекислого газу, який виділяється при спалюванні 500 г вугілля, що містить 8 % негорючих домішок.
4.1.9.Який об’єм карбон(ІІ) оксиду можна добути з 50 кг вугілля, масова частка негорючих домішок в якому складає 4 %?
2-й рівень складності
4.2.1.При спалюванні 150 г вапняку з піском утворилось 150 г кальцій силікату. Визначити масову частку домішок у вапняку.
4.2.2.Обчислити масу карбон(ІV) оксиду, який можна добути в результаті взаємодії кальцій карбонату масою 7 г з хлоридною кислотою масою 30 г, у якій масова частка гідроген хлориду складає 20 %.
4.2.3.Який об’єм діоксиду карбону утвориться при прожарюванні 450 кг вапняку, масова частка домішок в якому складає 15 %?
4.2.4.Який об’єм вуглекислого газу утвориться внаслідок термічного розкладу 3 Моль калій гідрокарбонату, масова частка домішок в якому становить 3 %?
4.2.5.При нагріванні технічного купрум(ІІ) нітрату масою 75,2 г утворився кисень об’ємом 4 л. Обчислити масову частку домішок в даному зразку нітрату.
4.2.6.При зануренні зразка технічного карбіду кальцію масою 0,08 кг у воду виділилось 22,4 л ацетилену. Визначити масову частку домішок у технічному карбіді кальцію цього зразка.
4.2.7.Скільки літрів ацетилену можна добути з кальцій карбіду масою 8 г, що містить 20 % домішок?
4.2.8.Визначити масу оцтової кислоти, одержаної зі спирту, який добуто внаслідок бродіння 200 кг глюкози, масова частка нецукристих домішок в якій складає 10%.
4.2.9.Скільки потрібно картоплі, що містить 20 % крохмалю, для добування 92 кг етанолу.
4.2.10.Скільки етанолу можна добути з 42,5 кг глюкози, яка містить 15 % домішок?
4.2.11.Який об’єм ацетилену можна добути з 200 кг кальцій карбіду, масова частка домішок в якому 5 %?
3-й рівень складності
4.3.1.Визначити масову частку домішок у зразку кальцій карбіду, якщо з 200 г його було одержано 26 л ацетилену.
4.3.2.Скільки треба взяти технічного заліза, масова частка домішок в якому становить 10%, щоб з розчину купрум(ІІ) сульфату витіснити мідь кількістю речовини 10 Моль?
4.3.3.У результаті взаємодії цинкового пилу масою 0,2245 г із соляною кислотою виділився водень об’ємом 63,8 мл. Обчисліть масову частку домішок у цинковому пилу.
4.3.4.При випалюванні 50 г кальцій карбонату утворилося 10 л карбон(ІV) оксиду. Визначити масову частку домішок у карбонаті.
4.3.5.Скільки л карбон(ІУ) оксиду можна добути при розкладі кальцій карбонату масою 26 г, що містить 4 % некарбонатних домішок?
5.Задачі на вихід продукту реакції у % від теоретично можливого.
1-й рівень складності
5.1.1.З амоніаку масою 1000 кг одержали розчин нітратної кислоти масою 4611,76 кг з масовою часткою розчиненої речовини 70%. Чому дорівнює масова частка виходу нітратної кислоти від теоретично можливого?
5.1.2.З кожної тони мідної руди, що містить 80% пустої породи, виплавляють 2 кг міді. Визначити масову частку виходу міді від теоретично можливого, якщо мідь міститься у руді у вигляді малахіту Cu2(OH)2CO3.
5.1.3.Яку масу розчину фосфатної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 65% можна одержати з кальцій фосфату масою 10 г, якщо масова частка практичного виходу складає 92%?
5.1.4.Визначити, яка маса міді знадобиться для реакції з надлишком концентрованої нітратної кислоти для одержання 2,1 л нітроген(ІV) оксиду, якщо об’ємна частка практичного виходу нітроген(ІV) оксиду дорівнює 94%.
5.1.5.Обчислити масу кальцій дигідрогенфосфату, який утвориться при взаємодії 500 г кальцій фосфату з ортофосфорною кислотою, якщо масова частка від теоретичного становить 0,9.
5.1.6.При взаємодії амоніаку об’ємом 28 л з розчином нітратної кислоти масою 400 г з масовою часткою 0,24 утвориться амоній нітрат масою 90 г. Яку масову частку це складає від теоретичного виходу?
5.1.7.Яку масу сірки спалено, якщо добуто діоксид сульфуру об’ємом 201,6 л, що становить 85% від теоретичного?
5.1.8.При окисненні 17,32 л діоксиду сульфуру утворилось 60 г триоксиду сульфуру. Визначити, яку масову частку складає цей вихід від теоретичного.
5.1.9.При каталітичному окисненні амоніаку масою 17 г одержали оксид азоту(ІV) об’ємом 20 л. Яку масову частку складає цей вихід від теоретичного
5.1.10.При взаємодії розчину масою 200 г з масовою часткою цинк хлориду 0,2 з розчином масою 200 г з масовою часткою ортофосфорної кислоти 0,2 утворився осад масою 34г. Визначити його масову частку від теоретичного.
5.1.11.Із 100 т сірчаного колчедану з масовою часткою Сульфуру 48% добули 132,3 т сульфатної кислоти. Визначити вихід кислоти.
5.1.12.Яку масу фосфору можна добути з 15 т кальцій фосфату, якщо вихід продукту становить 90% від теоретичного?
5.1.13.При взаємодії 50 л амоніаку із сульфатною кислотою утворився амоній сульфат масою речовини 126 г. Яку масову частку складає цей вихід від теоретичного?
2-й рівень складності
5.2.1.Яка маса фосфориту з масовою часткою кальцій фосфату 0,7 знадобиться для добування фосфору масою 1 кг, якщо втрати у виробництві становлять 2%?
5.2.2.Який об’єм амоніаку знадобиться для утворення амоній сульфату масою 26,4 г, якщо амоніак може бути витрачений лише на 80%?    
5.2.3.При взаємодії амоніаку об’ємом 33,6 л з ортофосфатною кислотою утворився амоній ортофосфат масою 55 г. Визначити, яку масову частку складає цей вихід від теоретичного.
5.2.4.Який об’єм водню необхідний для виробництва амоніаку масою 10 т, якщо вихід амоніаку становить 94%? 
5.2.5.Яку масу нітратної кислоти можна добути з калій нітрату масою 20,2 г при дії на нього надлишком сульфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти складає 0,98?
5.2.6.Яку масу розчину ортофосфатної кислоти можна одержати з 500 кг фосфориту з масовою часткою кальцій ортофосфату 0,75, якщо масова частка практичного виходу становить 96 %?
5.2.7.Із 200 т сірчаного колчедану з масовою часткою Сульфуру 45 % добули 248,4 т сульфатної кислоти. Визначити масову частку виходу сульфатної кислоти від теоретично можливого.
5.2.8.Обчислити масу безводної сульфатної кислоти, яку можна було б добути з 900 т сірчаного колчедану з масовою часткою Сульфуру 40 %, якби вихід кислоти складав 95 %.
3-й рівень складності
5.3.1.Із 40 л природного газу отримали 30,3 г хлор метану. Розрахувати об’ємну частку метану у природному газі, якщо вихід хлор метану складає 40 % від теоретично можливого.
5.3.2.Скільки грамів карбіду кальцію потрібно для одержання 4, 48 л ацетилену, якщо об’ємна частка виходу ацетилену складає 80 % від теоретичного?
5.3.3.Визначити масу бензолу, отриманого при пропусканні 210 кг циклогексану над платиновим каталізатором, якщо масова частка виходу бензолу складає 0,85 від теоретично можливого.
5.3.4.У результаті каталітичної гідрогенізації бензолу отримано 840 кг циклогексану. Розрахувати кількість речовини і масу витраченого бензолу, якщо масова частка виходу продукту складає 80 % від теоретично можливого.
5.3.5.Ацетилен отримують піролізом метану, який складає основу природного газу. Розрахувати об’єм ацетилену, отриманого з 2800 л метану, якщо об’ємна частка виходу ацетилену від теоретично можливого дорівнює 8,8 %.
5.3.6.Під час гідрування 7,8 г бензолу до циклогексану при нагріванні за наявності каталізатора ввібралось 3,36 л водню. Визначити масову частку виходу циклогексану
5.3.7.З ацетилену об’ємом речовини 13,44 л одержали 12 л бензолу. Визначити масову частку виходу бензолу.
5.3.8.Яка маса бензолу потрібна для добування 246 г нітробензолу, якщо масова частка його виходу становить 92 %?
5.3.9.Із ацетилену об’ємом речовини 25 л одержано 16 г бензолу. Визначити масову частку виходу бензолу.
5.3.10.Який об’єм водню виділиться при дегідруванні 8,4 г циклогексану, якщо практичний вихід водню складає 80 %?
5.3.11.Який об’єм етану знадобиться для одержання 1 т ацетилену, якщо практичний вихід складає 10 % від теоретичного?
5.3.12.При міжмолекулярній дегідратації 100 г одноатомного насиченого спирту невідомої будови виділилось 21,09 г води, вихід продукту реакції становив 75% від теоретичного. Встановити будову спирту.
5.3.13.Під час взаємодії етанолу масою 13,8 г з купрум(ІІ) оксидом добули альдегід масою 9,24 г. Визначити вихід продукту реакції.
5.3.14.Яку масу етилацетату можна добути у реакції етерифікації етанолу масою 1,61 г і оцтової кислоти масою 1,8 г, якщо вихід продукту дорівнює 75 %?
5.3.15.Під час нагрівання метанолу масою 2,4 г і оцтової кислоти масою 3,6 г добули метилацетат масою 3,7 г. Визначити вихід ефіру.
5.3.16. При окисненні 10 мл метанолу ( густина 0,8 г/мл ) було добуто 120 г розчину формальдегіду з масовою часткою речовини
5.3.17.Скільки грамів оцтового альдегіду можна добути з 112 л ацетилену, якщо масова частка виходу альдегіду становить 85 %?

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites