Досліди з хімії. Шкільний хімічний експеремент

Досліди з хімії. Шкільний хімічний експеремент медіа-посібник з курсу неорганічної хімії для вчителів та учнів.[Електронний ресурс]
Понад 50 дослідів з неорганічної хімії - це обов'язкове доповнення до уроків та факультативних занять при вивченні хімії. Досліди з хімії: шкільний хімічний експеримент. Медіа-посібник з курсу неорганічної хімії для вчителів та учнів.Понад 500 дослідів з неорганічної хімії – це обов’язкове доповнення до уроків та факультативних занять при вивченні хімії.
Медіа-посібник "Шкільний хімічний експеримент" створений з метою допомогти вчителю у застосуванні хімічного експерименту на уроках при відсутності частини реактивів та обладнання, а також для учнів, що працюють самостійно і більш грунтовно вивчають хімію.
Даний медіа-посібник  має ряд переваг:
-   економить час на підготовку до досліду;
-  дає можливість показати дослід на будь-якому етапі уроку;
-   показувати досліди фрагментами або зупиняти їх у потрібний момент;
-   продовжувати дослід з будь-якого моменту часу;
-   використовувати демонстації при підготовці учнів до проведення практичних робіт;
-  демонструвати досліди при повторенні вивченого матеріалу.
Вчитель може вирішувати, чи доцільно одразу показувати учням рівняння реакції, чи спочатку запропонувати учням написати їх самостійно. З цією метою найбільш ефективним буде проведення уроків з використанням комп'ютерної мережі.
Рекомендації до використання медіа-посібника
    До теми "Початкові хімічні поняття" пропонуються досліди, що ілюструють способи розділення сумішей - відстоювання, кристалізація, перегонка, а також фільтрування і випаровування, що об'єднані в один дослід з метою продемонструвати використання цих методів для розділення суміші кисню і кухонної солі в практичні роботі №1 (згідно програми) Дослід "Кристалізація" можна також використовувати у 9 класі під час пояснення теми "Розчини".
    При поясненні теми "Хімічні реакції" доцільно використовувати досліди, що порівнюють умови виникнення з умовами перебігу реакцій, а також підрозділ "ознаки хімічних реакцій".
До цих же дослідів можна повернутись під час вивчення наступних тем, коли учні будуть вміти самостійно записувати рівняння реакцій.
    До теми "Прості речовини. Повітря" пропонуються два лабораторні способи добування кисню і один - водню, а також горіння сірки, фосфору і заліза в кисні.
    До теми "Основні класи неорганічних сполук" пропонується значна частина дослідів, що знаходяться на сторінках меню "оксиди", "основи", "кислоти", "солі". Взаємодію кислотних оксидів з водою можна демонструвати і при поясненні теми "Оксиди" і на уроці "Хімічні властивості води". На цьому ж уроці можна показати й дослід "взаємодія натрію з водою", що розміщений на сторінці меню "основи".
    На уроці "Хімічні властивості кислот" можна показати досліди,   розміщені в меню "кислоти", а також деякі з дослідів із меню "сульфатна кислота", "нітратна кислота" розділу "Неметали".
В посібнику немає окремого меню до теми "Хімічні реакції", але деякі демонстрації наявні в інших розділах- каталітичний розклад гідроген пероксиду, реакція магнію з йодом (розділ 1).
    На сторінці меню "розчини" розміщено досліди, що демонструються при поясненні теми "Електроліти", "Кристалогідрати", а також теми "Гідроліз солей" у класах з поглибленим вивченням хімії.
    При поясненні теми "Електроліз" (розділ "Метали") крім розміщеного на цій сторінці меню досліду "електроліз розчину купрум (II) сульфату" бажано показати дослід "електроліз розчину натрій хлориду" (сторінка меню "основи").
    На уроці "Властивості алюмінію та його сполук" можна показати досліди із сторінки меню "метали" та "амфотерність" із сторінки меню "основи".
    Властивості неметалів та їх сполук демонструються на сторінках меню згідно з групами періодичної системи. Окремі сторінки меню створені для демонстрації властивостей сульфатної та нітратної кислот.
    Дослід "сублімація йоду" доцільно також демонструвати при вивченні теми  "Кристалічні ґратки", взаємодію міді з концентрованими нітратними і сульфатною кислотами - при поясненні теми "Окисно-відновні реакції".
  УВАГА! Досліди, що входять до медіа-посібника, включають роботу з отруйними, вибухонебезпечними, легкозаймистими речовинами, деякі реакції супроводжуються виділенням отруйних газів. При спробах відтворити в умовах шкілької лабораторії, ретельно вивчіть правила техніки безпеки у даній лабораторії. Не проводьте дослідів у домашніх умовах, вивчіть розділ "правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії", наведений у шкільному підручнику.
Постановка дослідів - Ярослав Козак (Львівська Академічна гімназія).
Технічне забезпечення - Святослав Козак (Телестудія "ОКО", Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
Лаборанти - Процак Наталія та Гладка Ольга.
Зйомки проведено в лабораторії кафедри технології органічних продуктів НУ "Львівська політехніка". Зав. кафедрою - проф. Піх З.Г.
Рекомендації до встановлення:
1. Завантажте архів.
2. Розпакуйте 
3. Запустіть файт autorun.exe

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites