Розробка циклу уроків з розділу «Надорганізмові системи». 11 клас

Екологіянаука майбутнього, і, можливо, саме існування людини на планеті 
залежатиме від її прогресу.
Ф.Дрю "Екологія"      
Підрозділ І. Основи екології.

Урок 1. Предмет і завдання екології.

Урок 2. Вид. Екологічні характеристики виду. Популяція.Урок 3. Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяції.

Урок 4. Середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів.

Урок 5. Біологічні адаптивні ритми організмів.

Урок 6. Екосистеми. взаємодія організмів в екосистемах.

Урок 7. Зміни в екосистемах. Різноманітність природних і штучних

екосистем.

Урок 8. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність

екосистем.

Урок 9. Тематичне оцінювання з розділу “Надорганізмові системи”.

Практична робота №4. Розв’язування задач з екології.

Підрозділ ІІ. Людина і біосфера


Урок 10. Загальна характеристика біосфери. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Ноосфера.

Урок 11. Основні екологічні проблеми сучасності, шляхи їх вирішення.

Урок 12. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.

Урок 13. Тематичне оцінювання. Захист екологічних проектів.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites