Електронний підручник — сучасний засіб навчання

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у сфері освіти привело до появи та дедалі ширшого розповсюдження електронних підручників як альтернативи традиційним паперовим підручникам. Масштабний експеримент з впровадження електронних підручників проводиться зараз в Росії та Білорусії. Південна Корея до 2015 р. планує повністю замінити паперові підручники на електронні планшети [1]. Впровадження електронних підручників у сфері освіти є найближчою перспективою і для України. Вказується, що електронні засоби навчання дають змогу суттєво підвищити якість освіти [2].
Метою даної статті є з’ясування особливостей, які відрізняють електронні підручники від традиційних паперових, визначення їх недоліків та переваг.
Найважливішими особливостями електронних засобів навчання є можливість введення до їх складу медіа файлів (зображення, відео, аудіо), 3-D моделей, віртуальних лабораторій, гіпертексту, гіперпосилань на інші джерела інформації, фреймів, використання комп’ютерного діагностування рівня засвоєння знань, створення електронних читальних залів.
Ці особливості обумовлюють вагомі переваги електронних підручників.
Використання мультимедійних можливостей (ілюстрації, відео, аудіо) дозволяє зробити виклад матеріалу більш наочним, зрозумілим, цікавим. Завдяки цьому увага зосереджується на змісті навчального матеріалу, він швидше засвоюється і краще запам’ятовується, набуває емоційного забарвлення.
Доступними для спостереження стають об’єкти та явища, які за інших умов продемонструвати не вдається з огляду на їх унікальність, віддаленість, тривалість перебігу, небезпечність для життя та здоров'я учнів тощо.
Динамічні зображення, схеми, моделі, дозволяють учневі розглядати досліджуване явище з різних сторін, надають можливість моделювати, наприклад, працювати з тривимірними моделями атомів і молекул, схемами хімічних перетворень. Комп’ютерні анімаційні моделі відображують найбільш істотне, суттєве у предметі чи явищі, при цьому зберігаючи його динамічність.
Поряд з демонстраційними розробляються також імітаційні моделі, які дозволяють користувачеві керувати динамікою процесу змінюючи ті чи інші його параметри та умови і досягати бажаного результату. Використання подібних віртуальних лабораторій  дозволяє організувати віртуальну лабораторну роботу, яку з тих чи інших причин неможливо провести в реальній обстановці, більш глибоко зрозуміти особливості будови та функціонування об’єкту вивчення, проникнути в його сутність, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пов'язати з іншими об’єктами.
Гіпертекстові посилання дозволяють швидко та ефективно здійснювати пошук, створити простий і зручний механізм навігації в межах підручника. Також вони дозволяють давати підказки, довідки, посилання на інші джерела інформації (в друкованому варіанті довелося б в аналогічній ситуації шукати необхідну підказку, звертатися до книг та довідників, йти за необхідною літературою в бібліотеку тощо).
Можливість використання комп’ютерного діагностування та отримання негайної зворотної інформації про рівень засвоєння матеріалу – ще одна вагома перевага електронного підручника. Це дозволяє учням з’ясувати успішність власної діяльності безпосередньо після її закінчення, коли інтерес до результатів роботи найвищий. Завдяки цьому стимулюється систематична праця учнів, забезпечується об’єктивність в оцінюванні знань, посилюється мотиваційний компонент діяльності. Не менш важливим є те, що оперативні дані про результати навчальної діяльності учнів отримує учитель, що створює умови для ефективного керування процесом навчання, своєчасного внесення в нього необхідних коректив.
Важливою перевагою електронних підручників є те, що їх використання дозволить учням з обмеженими можливостями отримувати освіту в домашніх умовах нарівні зі своїми однолітками
Поряд з перевагами, електронні підручники мають і деякі недоліки. Ці недоліки можуть бути пов’язані як з недостатньою вимогливістю до їх якості, невисоким рівнем професіоналізму їх авторів (поверховість викладу матеріалу, його насиченість фактичними помилками, надмірна кількість медіаконтенту, що відволікає увагу від змісту, тощо) так і з об’єктивними особливостями електронних видань. Зупинимося на останніх.
Для роботи з електронним підручником необхідне додаткове обладнання: комп’ютер або ноутбук, бажано підключений до мережі Інтернет. Якщо звичайним паперовим підручником можна користуватися де завгодно, то для роботи з електронним підручником потрібне обладнане робоче місце.
Використання електронних підручників створює додаткове навантаження на зір, опорно-рухову, нервову системи, спостерігається підвищена втомлюваність при роботі порівняно зі сприйняттям інформації викладеної на папері. Текст, розміщений на екрані монітора, часто сприймається гірше, ніж така ж інформація, розміщена на паперовому носієві.
Отже можемо зробити висновок, що електронний підручник – це не електронна копія звичайного паперового підручника. Це новітній засіб навчання, розробка та використання якого є важливим завданням сучасної педагогічної науки.

Література
1. Павел Скоков. Южная Корея планирует заменить бумажные учебники на планшеты. Электронный ресурс. Режим доступа http://hi-tech.mail.ru/news/misc/v_koree_zamenyat_bumajnie_uchebniki_na_ plansheti.html

2. Т.Кудряшова. Электронные средства обучения: в чём их преимущество над традиционными? / Т.Кудряшова // Директор школи. – 2004. - №8-10 – С. 45-47.
 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites