Дис. … канд. пед. наук. Компетентнісний підхід до формування поняття «хімічне явище» в учнів основної школи

Якщо ви зацікавилися даною темою і знайшли її в Інтернеті, можу припустити, що інтерес цей не випадковий і ви зараз зайняті написанням власної дисертації. Бажаю вам успіхів і сподіваюся, що ця робота стане вам у пригоді.

ЗМІСТ
Вступ                                                                                                                                                                  3
Розділ 1. Теоретичні засади компетентнісного підходу до формування понять                                   9
1.1. Загальнодидактичні та методичні аспекти реалізації компетентнісного підходу в освіті            9
1.2. Основні підходи до формування хімічних понять                                                                              37
1.3. Дидактичні засади компетентнісного підходу до формування поняття «хімічне явище»           46
Висновки до розділу 1                                                                                                                                    68
Розділ 2. Методика реалізації компетентнісного підходу до формування поняття «хімічне явище»                                                                                                                                                               70
2.1. Особливості поняття «хімічне явище» з позицій його формування на засадах компетентнісного підходу                                                                                                                                                              70
2.2. Методична система формування поняття «хімічне явище» в курсі хімії основної школи         90
2.3. Практично орієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу                          132
Висновки до розділу 2                                                                                                                                   152
Розділ 3. Експериментальна перевірка результативності впровадження запропонованої методичної системи                                                                                                                                                            154
3.1. Організація, зміст і етапи проведення педагогічного експерименту                                             154
3.2. Особливості засвоєння поняття «хімічне явище» учнями основної школи                                 161
3.3. Ефективність експериментальної методичної системи                                                                   171
Висновки до розділу 3                                                                                                                                  196
Висновки                                                                                                                                                         197
Додатки                                                                                                                                                           202
Список використаних джерел                                                                                                                      249

Переглянути. Скачати.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites