Комп'ютерно-інформаційні технології навчання хімії

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя часто називають комп’ютерно-інформаційною ерою. Одним із найбільших науково-технічних досягнень даного періоду стала розробка та удосконалення комп’ютерів, створення та розвиток всесвітньої мережі Інтернет. Їх проникнення в різні сфери життя суспільства має значні економічні, соціальні та культурні перспективи.
Мережа Інтернет стала найбільшим та найдоступнішим джерелом інформації у сучасному світі. Інтернет  забезпечує користувачів доступом до інформаційних ресурсів, дозволяє знайомитися з останніми досягненнями науки та техніки, розширює можливості спілкування. Використання мережі Інтернет у процесі навчання забезпечує комп’ютерну грамотність випускників, є важливою складовою формування інформаційної компетентності.
Підвищення якості, доступності, ефективності  сучасної освіти пов’язуємо з упровадженням у процес навчання комп’ютерно-інформаційних технологій.
ЗМІСТ
Вступ    3
Розділ 1. Теоретичні аспекти сучасної інформатизації навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі    7
1.1. Комп’ютерно-інформаційні технології в навчанні: сутність, можливості, особливості  використання в навчальних закладах    7
1.2. Інформаційна компетентність як одна з ключових компетентностей особистості    11
1.3. Основні методичні підходи до набуття компетентностей    15
Розділ 2. Методика формування інформаційної компетентності студентів за умов використання комп’ютерно-інформаційних технологій навчання хімії    17
2.1. Методична система формування інформаційної компетентності студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в процесі вивчення хімії    17
2.2. Врахування дидактичних особливостей інформаційного середовища мережі Інтернет як умова формування інформаційної компетентності    25
2.3. Формування інформаційної компетентності в ході виконання практично орієнтованих завдань    33
2.4. Визначення ефективності запропонованої методичної системи    39
Висновки    42
Список використаних джерел    46
Додатки    50


Переглянути. Скачати.

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites