Урок з вивчення Оксигену та кисню

Тема: Оксиген як хімічний елемент. 
Кисень як проста речовина.
Мета: ознайомити учнів з історією відкриття кисню, іменами вчених, пов’язаними з  цим відкриттям; з поширенням Оксигену та кисню в природі; показати фізіологічну дію кисню; пригадати фізичні властивості кисню, розглянути основні способи добування кисню в лабораторії, збирання кисню витісненням  повітря і води, розпізнавання кисню; дати поняття про реакцію розкладу на прикладі реакції добування кисню; сформувати поняття про каталізатор; підготувати учнів до практичної роботи.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: на демонстраційному столі реактиви та посуд для добування кисню шляхом розкладання калій перманганату та гідроген пероксиду,  збирання його шляхом витіснення повітря та води, скіпка, у кожного учня листки з друкованою основою,  сигнальні картки двох кольорів.

Девіз:        Кисень – це речовина,
навколо якої обертається вся земна хімія.
Якоб Берцеліус.

 Хід уроку 

І. Психологічний момент. Мотивація навчальної діяльності.

Добрий день, дорогі восьмикласники.
Сьогодні у вашу школу завітали гості. Хто вони?
Відкрию вам таємницю: це – інопланетяни. Вони нічого не знають про нашу планету, а де ж іще отримати знання, як не в школі!
І ось вони прийшли на урок хімії і хочуть, щоб учні познайомили їх з Землею.
? Про що вони можуть дізнатися на цьому уроці? Що вивчає хімія?
(хімія – наука про речовини та їх перетворення)
Але на нашій планеті – кілька мільйонів речовин, а час, який перебуватимуть
інопланетяни на Землі – обмежений. Вони попросили познайомити їх з найваж-
ливішою речовиною на Землі.
? Що це може бути за речовина?
( діти можуть запропонувати воду, але вода – складна речовина, тож чи доцільно починати вивчення речовин з складної речовини? З простих же речовин  найважливішою є кисень)
ІІ. Визначення теми уроку.
Діти, сьогодні ми маємо розповісти нашим шановним гостям про речовину, навколо якої, за словами Якоба Берцеліуса, обертається вся земна хімія.
Ця речовина –  кисень.
? Атомами якого хімічного елементу утворений кисень? (Оксигену)
Записуємо тему уроку в листок з друкованою основою:
Тема: _______________ як хімічний елемент, _______________ як проста речовина.
? Якою буде тема нашого уроку?
(Оксиген як хімічний елемент. Кисень як проста речовина.)
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Пригадайте, чим відрізняються хімічний елемент та проста речовина.
Почніть характеристику Оксигену та кисню за типовим планом (учні дають відповіді на 1-3 пункти плану в характеристиці Оксигену та 1-2 пункти в характеристиці кисню)


План характеристики хімічного елемента
1. Хімічний символ.
2. Відносна атомна маса.
3. Валентність.
4. Поширення елемента
    в природі.

 План характеристики простої речовини.
1.     Хімічна формула.
2.     Відносна молекулярна маса.
3.     Фізичні властивості.
4.     Хімічні властивості.
5.     Застосування.
6.     Знаходження в природі.
7.     Способи отримання в лабораторії
     і в  промисловості


Щоб закріпити вміння розрізняти хімічний елемент та просту речовину,
проводимо розминку. Учні піднімають картку червоного кольору, якщо мова йде про Оксиген, і блакитного кольору, якщо йдеться про кисень.
? Завжди двовалентний
? Входить до складу піску, глини, крейди
? Газ без кольору, запаху, смаку
? Підтримує горіння
? Входить до складу води
? У воді міститься розчинений...
? Ми ним дихаємо
ІІІ. Складання плану та визначення завдань уроку.
Користуючись підручником, учні складають план уроку.
1.     Відкриття кисню.
2.     Поширення у природі.
3.     Фізіологічна дія.
4.     Добування кисню в лабораторії.
5.     Фізичні властивості кисню.
Користуючись складеним планом, учні визначають завдання уроку.
Учитель зазначає, що інопланетяни просили восьмикласників скласти для них довідник, щоб прилетівши додому, по ньому вивчати дану тему. За виконання завдань, наведених в “довіднику” та враховуючи активну роботу на уроці учні матимуть змогу в кінці уроку виставити собі оцінки.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Відкриття кисню. (Розповідь, виконання завдання 1.)
Хоча кисню в природі багато, відкрили його досить пізно.
Першовідкривачем кисню вважається англієць Джозеф Прістлі. Скромний  пастор маленької каплички, а потім секретар багатого вельможі, він був відомим філософом, математиком, фізиком. Саме він першим виявив здатність зелених рослин “виправляти зіпсоване диханням або горінням повітря”, саме він першим у світі отримав газовану воду. Але найцікавіше його відкриття було зроблене в 1774 році. Вчений нагрівав червоний меркурій (ІІ) оксид - НgО, направляючи на нього сонячні промені за допомогою збільшувального скла. При цьому він отримав газ, який вважав особливо чистим повітрям. Прістлі завважив, що свічка горить у цьому газі надзвичайно яскравим полум’ям, що дихається ним особливо легко та приємно, але так і не зрозумів, що відкрив нову, раніше невідому речовину – кисень.
За три роки до Джозефа Прістлі отримав кисень скромний помічник аптекаря Карл Вільгельм Шеєлє. Сучасники говорили про нього: “він не міг доторкнутися до речовини, щоб не зробити відкриття”. Цей вчений відкрив шість нових хімічних елементів. У віці 32 років він був обраний членом шведської Академії наук. Його запрошували до себе відомі університети. Шеєлє відмовився. Він продовжував працювати помічником аптекаря вдень, відводячи для занять наукою вечірні та нічні години. Опис своїх дослідів та спостережень Шеєлє опублікував значно пізніше ніж Джозеф Прістлі.
І все ж ні Прістлі, не Шеєлє не змогли правильно пояснити результати своїх досліджень. Це зробив у 1775 році видатний французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє.
Лавуазьє  народився в 1743 році в багатій аристократичній родині. На вимогу рідних закінчив юридичний факультет та пішов на державну службу, залишаючи для занять улюбленою наукою вільний час. Його внесок в хімічну науку один з істориків хімії оцінив так: “Хімія – французька наука, створена великим Лавуазьє”.
Під час французької буржуазної революції почалися масові страти аристократів..
Лавуазьє знав про переслідування , він міг урятуватися емігрувавши в іншу країну, але не став цього робити, тому що сподівався, що його наукові заслуги знайдуть визнання Конвенту.
Національним багатством, національною гордістю був для французів Лавуазьє.
І все ж його було заарештовано та засуджено до страти. Друзі Лавуазьє, його ко-
леги, видатні вчені того часу звернулися до прокурора з проханням про помилування, на що прокурор відповів історичною фразою: “Революції генії не потрібні”. І Лавуазьє було страчено. Смерть він зустрів мужньо, показавши, що був не лише великим вченим, але й великою людиною.
Але хоч вчені й смертні, та безсмертні їх відкриття. Ми пам’ятаємо, що саме Лавуазьє довів, що кисень є складовою частиною повітря.

Завдання 1. Історія відкриття кисню
Дайте відповіді на запитання:
1. Хто першим з європейських вчених відкрив кисень? _______________________
2. Кого вважають першовідкривачем кисню? Чому? ____________________________
3. Хто довів, що кисень є складовою частиною повітря? ______________________
2. Поширення Оксигену та кисню в природі. (Робота з підручником. Виконання завдання 2. Демонстрація природних сполук Оксигену: піску, глини, води).
       Завдання 2. Поширення Оксигену та кисню на Землі   
Впишіть пропущені слова:
 Оксиген ____________________ елемент на Землі, половина усіх атомів Землі – це атоми __________. Масова частка Оксигену в оболонці Землі близько _____%.
Найпоширеніші природні сполуки Оксигену: ___________, __________, __________.
? Як ви гадаєте, чи знайомі інопланетяни з Оксигеном?
Нічого іншого в природі не знайдеш:
І на Землі, і в космосу глибинах,
Все – від малих піщинок до планет –
Із елементів створено єдиних.
Хімічні елементи, їх будова та властивості – єдині для всього Всесвіту.
Але на жодній з досліджених нами планет не виявлено кисневої атмосфери такої як на Землі. Можливо тому, що на жодній з цих планет не виявлено життя, бо не слід забувати, що весь кисень на нашій планеті створений живими організмами – зеленими рослинами в результаті процесу фотосинтезу.
3. Фізіологічна дія на організм. (Розповідь, виконання завдання 3, розв’язування творчого завдання).
При звичайних умовах кисень не лише не має кольору і тому невидимий, він взагалі нами не сприймається, тому що не діє на наші органи чуття. А от недостачу, а тим більш відсутність кисню ми відчули б миттєво.
Кисень приймає участь в обміні речовин. Окиснюючи поживні речовини, отримані з продуктами харчування, він забезпечує організм енергією. Частина цієї енергії витрачається на підтримання сталої температури тіла, частина – на процеси життєдіяльності.
Порівняйте склад повітря, яке ми вдихаємо, з тим, яке ми видихаємо. Перше містить 21% кисню і 0,03% вуглекислого газу; друге – 16% кисню і 5% вуглекислого газу.
Завдання 3. Дія кисню на живі організми  
Який процес у живих організмах відбувається за участю кисню? _____________
Які реакції відбуваються в організмі за участю кисню? ___________________
Творче завдання.
Ще Джозеф Прістлі помітив, що дихання чистим киснем – легке і приємне, і навіть висловив припущення, що колись це стане модним предметом розкошів. Насправді це не зовсім так.
У Жуль Верна є оповідання “Дослід доктора Окса”. Письменник-фантаст так описав дію чистого кисню на ріст рослин: “Варто було кинути в землю насінину і вона миттю проростала. Пагін ріс не по дням, а по годинам... капуста росла як дерево, а гриби ставали розміром з парасольку. Але всі ці рослини швидко гинули: виснажені, спалені, безсилі”.
?  Про який дослід йде мова в оповіданні “Дослід доктора Окса”? Чим можна пояснити швидку загибель рослин?
Згідно з сучасними поглядами в процесі дихання чистим киснем значно прискорюється обмін речовин і організм швидко “згорає”. Так що письменник був у чомусь правий.
4. Добування кисню в лабораторії ( Демонстраційні досліди та їх обговорення, виконання завдання 4).
 Для того, щоб побачити та вивчити властивості чистого кисню, а не як складової частини повітря необхідно його добути.
Демонстраційний дослід: добування кисню розкладанням калій перманганату та збирання його способом витіснення води.
-         Звертаємо увагу учнів на: техніку безпеки, ознаку реакції, умови реакції, спосіб збирання кисню, розчинність кисню у воді.
? Чи можна за зовнішнім виглядом визначити, що в пробірці кисень? Як визначити наявність кисню?
Демонстраційний дослід: перевірка наявності кисню за допомогою тліючої скіпки.
Демонстраційний дослід: добування кисню розкладанням гідроген пероксиду та збирання його способом витіснення повітря.
Звертаємо увагу учнів на:
-         Пришвидшення розкладання гідроген пероксиду при нагріванні пробірки з ним в долонях
-         Можливість  прискорити хімічну реакцію шляхом додавання каталізатора – речовини, яка прискорює хімічні реакції.
-         Каталізатором можуть бути неорганічні речовини, в живих організмах присутні біологічні каталізатори – ферменти.
Демонстраційний дослід: прискорення розкладання гідроген пероксиду за допомогою каталізатора – манган (ІV) оксиду та за допомогою ферментів, що містяться в клітинах листка кімнатної рослини.
? На чому засноване використання гідроген пероксиду при пораненнях?
? На чому засноване збирання кисню способом витіснення повітря?
? Як перевірити наявність кисню?
Завдання 4.  В лабораторії кисень отримують у результаті розкладу деяких окси-
геновмісних речовин. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами. До якого
 типу належать ці реакції?______________________________________________
1. Розкладання калій перманганату (основний спосіб добування кисню в лабораторії)
                 ___ КMnО4  → К2МnО4  +  МnО2  +  О2
2. Розкладання  гідроген пероксиду  (  нагрівання або  каталізатор )
                 ___ Н2О2  → ___ Н2О  +  О2
3.Розкладання  води  (електричний  струм,  або  t > 3000 °С)
                 ___ Н2О    ___ Н2  +  О2
4.Розкладання  меркурій (ІІ) оксиду   (так вперше  добув  кисень Джозеф  Прістлі)
                 ___ НgО    ___ Нg  +  О2
5. Розкладання  бертолетової  солі  КClО3  ( один  з  компонентів  сірників )
                 ___ КClО3    ___ КСl  +  ___ О2
5.     Фізичні властивості кисню. (Виконання завдання 5.)
Завдання 5. Опишіть фізичні властивості кисню за типовим планом:
-          Агрегатний стан - ____________________
-          Колір - _____________________________
-          Запах - _____________________________
-          Смак - ______________________________
-          Розчинність у воді - ______________________________
-          Густина (порівняно з густиною повітря) _________________
-          Температура кипіння - ________________
-          Температура плавлення - ______________
V. Узагальнення знань, оперування ними.
1. На одній з площ Лондона встановлено пам’ятник вченому-хіміку. Він зображений з лупою, якою збирає пучок сонячних променів. Яке відкриття увіковічнили люди цим постаментом? Хто цей вчений? Чому він зображений з лупою?
2. Dum spiro spero – “поки живу – сподіваюсь”, говорили древні. А українські козаки клялися захищати вітчизну до останнього подиху. Зверніть увагу: в даних виразах дихання є синонімом життя. Чим це пояснити?
3. Чому, бажаючи дізнатися, чи є життя на інших планетах, вчені в першу чергу цікавляться, чи є там кисень?
4. Як визначити, у якій з двох пробірок кисень, а в якій повітря?
(Тліюча скіпка спалахне, якщо вміст кисню перевищує 28% і погасне, якщо кисню менше 16%. Зверніть увагу – в останньому випадку газова суміш непридатна для дихання. Кожного разу спускаючись для якихось робіт у глибоку яму, колодязь, водозбірний колектор, де можуть зібратися вуглекислий газ або сірководень, варто перевірити, чи придатне там повітря для дихання цим нескладним способом.).
VІ. Підсумки уроку.
? Чи виконали ми завдання уроку?
?Що на уроці було найважливішим? Найцікавішим?
Самооцінювання :


Завдання 1 - maх 1,5 б.
Завдання 2 - maх
Завдання 3 - maх 1б
Завдання 4 - maх 2,5б
Завдання 5 - maх 2б
Робота на уроці - maх 3бДодаток 1. Листок з друкованою основою для роботи на уроці.
Тема: ________________ як хімічний елемент, _______________ як проста речовина.
Завдання уроку:
   ознайомитися з:
1-     історією відкриття кисню;
2-     поширенням Оксигену та кисню в природі;
3-           значенням кисню в живій природі, його дією на організм людини;
4-     основними способами добування кисню в лабораторії;
5-     фізичними властивостями кисню;
   вивчити нові поняття:1) реакція розкладу;  2) каталізатор;
   підготуватися  до практичної роботи.

Завдання 1. Історія відкриття кисню ( maх 1,5 б.) _______
Дайте відповіді на запитання:
1. Хто першим з європейських вчених відкрив кисень? _______________________
2. Кого вважають першовідкривачем кисню? Чому? ____________________________
3. Хто довів, що кисень є складовою частиною повітря? ______________________

       Завдання 2. Поширення Оксигену та кисню на Землі    (maх 2б.) _________
Впишіть пропущені слова:
 Оксиген ____________________ елемент на Землі, половина усіх атомів Землі – це атоми __________. Масова частка Оксигену в оболонці Землі близько _____%.
Найпоширеніші природні сполуки Оксигену: ___________, __________, __________.

Завдання 3. Дія кисню на живі організми   (maх 1б.) _______
Який процес у живих організмах відбувається за участю кисню? _____________
Які реакції відбуваються в організмі за участю кисню? ___________________Завдання 4.  Добування кисню в лабораторії  (maх 2,5б.) __________
В лабораторії кисень отримують у результаті розкладу деяких оксигеновмісних речовин. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами. До якого типу належать ці реакції?______________________________________________
1. Розкладання  калій перманганату    ( основний  спосіб  добування  кисню  в  лабораторії )
                 ___ КMnО4  → К2МnО4  +  МnО2  +  О2
2. Розкладання  гідроген пероксиду  (  нагрівання або  каталізатор )
                 ___ Н2О2  → ___ Н2О  +  О2
3.Розкладання  води  (електричний  струм,  або  t > 3000 °С)
                 ___ Н2О    ___ Н2  +  О2
4.Розкладання  меркурій (ІІ) оксиду   (так вперше  добув  кисень Джозеф  Прістлі)
                 ___ НgО    ___ Нg  +  О2
5. Розкладання  бертолетової  солі  КClО3  ( один  з  компонентів  сірників )
                 ___ КClО3    ___ КСl  +  ___ О2

Завдання 5. Фізичні властивості кисню (maх 2б.) _______
Опишіть фізичні властивості кисню за типовим планом:
-          Агрегатний стан - ____________________
-          Колір - _____________________________
-          Запах - _____________________________
-          Смак - ______________________________
-          Розчинність у воді - ______________________________
-          Густина (порівняно з густиною повітря) _________________
-          Температура кипіння - ________________
-          Температура плавлення - ______________
Робота на уроці __________ бали з 3.
                           Всього балів: ____________ з 12.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Як підготувати та провести майстер-клас

Створюємо електронний підручник за допомогою сервісу Google Sites